“Хто хоче вчити інших,

сам має багато вчитись”

Григорій Сковорода

Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Очолює методичну роботу коледжу – завідувач навчально-методичного кабінету Наталія Олексіївна Кононенко.

Координуючим органом методичної роботи є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

  • виставки педагогічних досягнень викладачів;
  • засідання методичної ради коледжу, засідання  циклових комісій з навчально-методичних питань, навчально-методичні конференції;
  • тижні предметних (циклових) комісій;
  • відкриті та інструктивно-методичні заняття, майстер-класи;
  • контрольні та взаємні відвідування занять;
  • методичні консультації;
  • засідання «школи молодого викладача».

З метою поширення інноваційного педагогічного досвіду викладачі коледжу щорічно представляють свої методичні здобутки на конкурс “Педагогічні інновації” та ”Педагогічний ОСКАР“.

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

2015р. І місце Матвієнко Олександр Васильович, Ящевська Оксана Миколаївна – ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ В САДОВО-ПАРКОВОМУ БУДІВНИЦТВІ І ГОСПОДАРСТВІ. Електронний навчальний посібник.

ІІІ місце Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна –МАТЕМАТИКА ONLINE. Навчальний сайт.

ІІІ місце Шовкова Леся Володимирівна – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ. Програмований тестовий контроль знань студентів.

ІІІ місце Кононенко Наталія Олексіївна, Прокопенко Леся Віталіївна – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ІНОЗЕМНА МОВА. Досвід організації позааудиторної роботи з навчальних дисциплін.

2016р.III місце Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна, Семенюта Анна Юріївна–МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА. ФІЗИКА. АСТРОНОМІЯ. Сайт діагностики та корекції знань студентів.

III місцеКононенко Іван Володимирович, Купченко Сергій Михайлович – ІННОВАТИКА ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Електронний збірник.

2017р. I місце Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна–БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Електронний посібник локального типу.

II місце Шовкова Леся Володимирівна–ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Електронний посібник відкритого типу.

II місце Шовкова Оксана Володимирівна–ЗАХИСТ РОСЛИН Електронний атлас шкідників та хвороб декоративних рослин.

III місце Звонар Лідія Михайлівна, Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна–ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Електронний посібник у схемах і таблицях.

Педагогічний ОСКАР – 2019

III місце Ящевська Оксана Миколаївна, Гаркава Лариса Олександрівна-НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ. Електронний навчальний ресурс.

 Педагогічний ОСКАР – 2020

I місце Кононенко Іван Володимирович, Губарь Наталія Леонідівна, Селезень Марина Володимирівна, Сувальська Олена Вікторівна–ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО.

ІІ місце Гладка Лілія Олексіївна, Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна –БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК.  Електронний навчально-методичний підручник.

ЗАНЕСЕНО В КАТАЛОГ КРАЩИХ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

2015р.Купченко С. М., Сувальська О. В., Звонар Л. М., Шевченко Т. О., Ткаченко Т. В., Глушко С. О.

2016р. Кононенко Н. О.

2017р. Ящевська О. М., Беркало М. В., Мельниченко В. С., Орихівська О. М., Кононенко Н. О.

Педагогічний ОСКАР–2019 Губарь Н. Л., Сувальська О. В., Полухіна Л.М., Дука С.М., Мушегов М.А.

Педагогічний ОСКАР–2020 Качала Л. В., Одарюк Т. С., Соколова В. В., Стріла Г. П., Лотиш І. І., Калашник Д. А.

Наші викладачі – лауреати премії Полтавської обласної ради імені В. І. Вернадського, 2019р. Премією нагороджуються науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють у вищих навчальних закладах 1–4 рівнів акредитації, наукових закладах, установах, на підприємствах Полтавської області і мають вагомі здобутки у науково-педагогічній та науково-дослідницький діяльності, підготовці кваліфікованих фахівців, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень.

Викладач Максименко Оксана Анатоліївна – переможець в номінації «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації» – за досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти.

Зростає і науковий рівень викладачів, а це й участь у проведенні наукових конференцій, написання наукових праць в педагогічних та фахових виданнях. Ми гордимося нашими молодими науковцями: кандидат сільськогосподарських наук Лотиш Ігор ІгоровичШовкова Оксана Володимирівна, кандидат історичних наук Матвієнко Тетяна Олександрівна,  аспіранти  Максименко Оксана Анатоліївна, Соломон Юлія Володимирівна.

Традиційно, відповідно до плану методичної роботи,  в коледжі проводяться тижні циклових та предметної комісій з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.

Самоосвіта, обмін досвідом, спілкування в колі професіоналів – є важливим кроком до успіху. Щорічно у коледжі проводяться семінари та майстер-класи для підвищення педагогічної майстерності викладачів, а саме: “Зміст, порядок розроблення навчально-методичного комплексу дисципліни”, “Особливості проведення та структура основних видів занять”, “Хмарні технології. Створення веб-сайтів”, “Створення електронної бібліотеки”, “Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу з 2020р.”, “Використання сервісів Google для організації освітнього процесу”.

Нові виклики та проблеми сьогодення ставлять педагогічним працівникам відповідні вимоги. Перед колективом коледжу стоїть нове завдання – організувати якісне онлайн-навчання студентів, адже навантаження у студентів та викладачів вдвічі більше, ніж за звичайного навчання –  це розуміють  всі. З цією метою створено “Лабораторію інформаційного забезпечення”, яка разом з методичною службою розробила та адаптує сайт дистанційної освіти.

Життя змінюється і час іде вперед. Викладачі коледжу не зупиняються на досягнутому, вони усвідомлюють, що для підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам, потрібно постійно вдосконалювати свою майстерність.