Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» упродовж 128 років є провідним осередком аграрної освіти на Полтавщині. Навчальний заклад має високий рейтинг у системі аграрної освіти України. Сьогодні ВСП «АЕФК ПДАУ» – це якісно новий, фаховий коледж із непідвладними часу традиціями та передовим досвідом. Ми пишаємося багатолітньою історією та кваліфікованим педагогічним колективом. У всі часи у нас працювали й працюють люди, які добре знають і люблять свою справу, щиро та щедро діляться своїми знаннями з молодим поколінням.

Основними структурними підрозділами коледжу є два відділення – економічне та технологічне. Тут на денній та заочній формах навчання здобувають освіту за 6 спеціальностями близько 600 майбутніх фахівців.

Запорукою успіху діяльності Відокремленого структурного підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» є широке використання новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі.

Педагоги-професіонали вміло поєднують у своїй роботі традиційні форми і методи навчання з інноваційними освітніми технологіями. Свідченням цього є отримання ВСП «АЕФК ПДАУ» статусу “Заклад освіти – учасник програми Google for Education” із відповідним присвоєним номером UA-DGTfE-11-22-00270 від 25 листопада 2022 року та два Педагогічних ОСКАРИ – 2021 та 2022 років – за перемоги у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності “Педагогічний ОСКАР”; у номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного і професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення», який проводить ДУ «Науково-методичний центр вищої фахової та передвищої освіти» за наукового супроводу Національної академії педагогічних наук; І перше місце у номінації «Навчально-методичний комплекс з дисципліни» та ІІІ місце у номінації «Освітній вебсайт викладача» у 2023 році цього ж конкурсу, де на фінальний тур у 12 номінаціях було представлено 973 роботи із 133 закладів фахової передвищої освіти з усієї України.

Постійне прагнення до професійного зростання та нові знання відкривають широкі можливості для якісної організації освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, спроможних займатися науковими дослідженнями, працювати керівниками, спеціалістами на підприємствах, в організаціях та установах нашої країни.

ПЕРЕЛІК НОМІНАЦІЙ КОНКУРСУ ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2024

З повною версією ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР-2024» можна ознайомитися за посиланням 

Перелік номінацій конкурсу у 2024 році

 • Особливості організації освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України.
 • Менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у професійній підготовці конкурентоспроможних фахівців (інноваційна діяльність структурних підрозділів закладу освіти, співпраця з виробництвом(бізнесом), стейкхолдерами, соціальне партнерство, міжнародна співпраця, профорієнтаційна робота тощо).
 • Цифровізація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти.
 • Педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти.
 • Інноваційні освітні технології у діяльності викладача закладу фахової
  передвищої освіти
  (е-навчання, дистанційне, змішане, мобільне, проблемне, різнорівневе, інклюзивне, студентоцентроване навчання, ігрові та інші технології).
 • Освітній вебсайт викладача.
 • Інтерактивний навчально-методичний посібник з дисципліни (друкований варіант).
 • Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни.
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни.
 • Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти (навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, робочі зошити, контроль результатів навчання, позааудиторна (гурткова, дослідна) робота тощо).
 • Досвід візуалізації навчального матеріалу (опорні конспекти, наочні посібники, фрейми, логічно-символьні моделі, блок-схеми, граф-схеми, динамічні моделі, ментальні карти, інтерактивні стрічки часу, інтернет-мем и,хмари тегів, інтерактивні мультимедійні презентації, атласи, відеолекції,
  навчальні відеофільми, ютуб-канали тощо).
 • Виховання студентської молоді у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів (досвід роботи заступника директора з виховної роботи, куратора групи, вихователя гуртожитку, практичного психолога, соціального педагога).
ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2024

У відбірковому турі конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2024» 20 грудня 2023 року було представлено 8 робіт 12 викладачів.  За рішенням Конкурсної комісії та Педагогічної ради ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» (голова Шевніков М. Я., секретар Кононенко Н. О.) до наступного етапу конкурсного відбору, який відбудеться у НМЦ у 2024 році, у фінал пройшли СІМ робіт 11 викладачів (у внутрішньому конкурсі методичних розробок ще змагався Калашник Д. А.).

Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії відбіркового туру Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2024» у ВСП «АЕФК ПДАУ» наведено у Додатку 3 до протоколу  №4 від 27 грудня 2023 року засідання педагогічної ради ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ».

 1. Ткаченко Тетяна Володимирівна, Матвієнко Олександр Васильович. Звіт-щоденник про проходження виробничої переддипломної практики для здобувачів освіти спеціальності 201 Агрономія. НОМІНАЦІЯ «Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти».
 2. Климко Петро Павлович, Гончар Сергій Іванович. «Геодезичні прилади. Нівелір Н-05, його будова, перевірки, робота з ним». Навчальний практикум для здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. НОМІНАЦІЯ «Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти».
 3. Литвиненко Таміла Володимирівна. «Насінництво і селекція». Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів освіти спеціальності 201 Агрономія. НОМІНАЦІЯ «Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти».
 4. Соломон Юлія Володимирівна, Цебро Алла Василівна. «Плодоовочівництво». Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів освіти спеціальності 201. НОМІНАЦІЯ «Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти».
 5. Галушка Вікторія Станіславівна. «Гроші і кредит». Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. НОМІНАЦІЯ «Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти».
 6. Звонар Лідія Михайлівна, Орихівська Оксана Михайлівна. Електронний атлас-довідник бур’янів України та заходів боротьби з ними. НОМІНАЦІЯ «Досвід візуалізації навчального матеріалу».
 7. Лотиш Ігор Ігорович. «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва». Курс відеолекцій по роботі з програмою ГІС Геопроєкт для здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. НОМІНАЦІЯ «Досвід візуалізації навчального матеріалу».

З повною версією ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР-2024» можна ознайомитися за посиланням 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2023

У відбірковому турі конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2023» 03 листопада 2022 року було представлено 10 робіт 15 викладачів.  За рішенням методичної ради коледжу (голова Купченко С. М., секретар Кононенко Н. О.) до наступного етапу конкурсного відбору, який відбудеться у НМЦ у 2023 році, у фінал пройшли СІМ робіт 11 викладачів (у внутрішньому конкурсі методичних розробок активно змагалися Гладка Л.О., Гаркава Л.О., Рожкова М. А. та Калашник Д. А.):  ЦК загальноосвітніх дисциплін - 4 чоловіки; ЦК землевпорядних дисциплін - 2 чоловіки; ЦК технологічних дисциплін - 4 чоловіки; ЦК обліково-економічних дисциплін – 1 чоловік.

13 червня 2023 року фінішував фінальний етап конкурсу професійної майстерності “Педагогічний ОСКАР – 2023”.

Учасниками фінального етапу стали наступні викладачі ВСП «АФК ПДАУ»: Абасова О.В., Губарь Н.Л., Качала Л.В., Матвієнко О.В., Мельниченко В.С., Орихівська О.М., Соколова В.В., Стріла Г.П., Сувальська О.В., Ткаченко Т.В., Хоніна І.В.  

На фінальний тур конкурсу у 12 номінаціях було представлено 973 роботи із 133 закладів фахової передвищої освіти з усієї України.

І (перше) місце серед 27 претендентів на перемогу у номінації «Навчально-методичний комплекс з дисципліни» достойно посіла Орихівська Оксана Михайлівна, представивши навчально-методичний комплекс з дисципліни «Природничі науки. Хімія». Посилання на Віртуальну виставку переможців Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2023»https://padlet.com/pedinnovationnmc/2023-axt8ayhts0ji760f/wish/2752142870

Почесне ІІІ (третє) місце серед 25 учасників вибороли Губарь Наталія Леонідівна та Сувальська Олена Вікторівна у номінації «Освітній вебсайт викладача» з роботою «Прокачай свою математику. Сайт підготовки до ЗНО та НМТ». Посилання на Віртуальну виставку переможців Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2023»     https://padlet.com/pedinnovationnmc/2023-axt8ayhts0ji760f/wish/2752096537

Чотири роботи отримали по 30 балів (найвищу кількість) та були занесені до Каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО».

Підсумки конкурсу розміщені на сайті Науково-методичного центру ВФПО  https://nmc-vfpo.com/pedagogichnyj-oskar/. Протокол №6 засідання комісії Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» від 13 червня 2023 року: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJbXzt0jEYx9O%5Fg&id=AA7825D87155CC49%212275&cid=AA7825D87155CC49&parId=root&parQt=sharedby&parCid=UnAuth&o=OneUp

Перелік конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023»: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOgreiZbzKoMW04&id=AA7825D87155CC49%212296&cid=AA7825D87155CC49&parId=root&parQt=sharedby&parCid=UnAuth&o=OneUp     

Про підсумки конкурсу на сайті ВСП «АЕФК ПДАУ»  - публікація Наталії Кононенко, завідувачки навчально-методичного кабінету ВСП «АФК ПДАУ» «Дякуємо за чудову роботу!» від 16.06.2023 

Качала Лілія Володимирівна, Матвієнко Олександр Васильович, Абасова Олена Вадимівна) – назва роботи «Сайт викладачів дипломного проєктування», НОМІНАЦІЯ «Освітній вебсайт викладача», ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 Архітектура та будівництво, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 Садово-паркове господарство. Сторінка 76 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 726. 85954 Сайт викладачів дипломного проєктування Матвієнко О.В., Абасова О.В., Качала Л.В. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ». 30 балів з 30 можливих – занесено до Каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО» 2023 року.

Хоніна Ірина Вікторівна – назва роботи «Вища математика. Сучасний навчально-методичний посібник з дисципліни загальноосвітньої підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра», НОМІНАЦІЯ «Інтерактивний навчально-методичний посібник з дисципліни (друкований варіант)», ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 Управління та адміністрування, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 Менеджмент. Сторінка 33 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 282. 85951 Вища математика. Сучасний навчально-методичний посібник Хоніна І.В. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ». 30 балів з 30 можливих – занесено до Каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО» 2023 року.

Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна – назва роботи «Сайт підготовки до ЗНО, НМТ «Прокачай свою математику»», НОМІНАЦІЯ «Освітній вебсайт викладача». Сторінка 26 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 224. 85955 Прокачай свою математику. Сайт підготовки до ЗНО, НМТ Губарь Н.Л., Сувальська О.В. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» ІІІ місце.  30 балів з 30 можливих – занесено до Каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО» 2023 року.

Стріла Григорій Петрович, Соколова Валентина Валентинівна – назва роботи «Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проєктування для здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій». Сторінка 71 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 679. 85952 Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проєкту Соколова В.В., Стріла Г.П. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» 29 балів

Ткаченко Тетяна Володимирівна – назва роботи «Природничі науки. Біологія та екологія. Електронний робочий зошит для лабораторних і практичних занять з предмета загальноосвітньої підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра», НОМІНАЦІЯ «Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра». Сторінка 48 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 429. 85950 Біологія та екологія. Робочий зошит для лабораторних і практичних занять Ткаченко Т.В. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» 28 балів

Мельниченко Вікторія Сергіївна – назва роботи «Робочий зошит для дистанційного і змішаного навчання. Н.Д. Квітництво. Номінація «Інноваційні підходи до організації підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти». Сторінка 76 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 723. 85953 Квітництво. Електронний робочий зошит з навчальної дисципліни для поглиблення знань здобувачів освіти в умовах воєнного часу під час навчання у змішаному форматі Мельниченко В.С. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» 28 балів

Орихівська Оксана Михайлівна – назва роботи «Сучасний електронний навчально-методичний комплекс загальноосвітньої підготовки з предмета "Природничі науки. Хімія". НОМІНАЦІЯ «Навчально-методичний комплекс з дисципліни». Сторінка 41 Переліку конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР 2023» 362. 85949 Природничі науки. Хімія. Електронний навчально-методичний комплекс загальноосвітньої підготовки з предмета Орихівська О.М. ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» І місце. 30 балів з 30 можливих – занесено до Каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО» 2023 року.

На фінальний тур конкурсу у 12 номінаціях було представлено 973 роботи із 133 закладів фахової передвищої освіти з усієї України.

Кількість представлених конкурсних робіт згідно з номінаціями 2023 року була така:

 • Організація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України – 12 конкурсних робіт.
 • Менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні підготовки конкурентоспроможного фахівця (інноваційна діяльність структурних підрозділів закладу освіти, співпраця з виробництвом (бізнесом), стейкхолдерами, соціальне партнерство, міжнародна співпраця, профорієнтаційна робота тощо) – 33 конкурсні роботи.
 • Інноваційні моделі відкритої освіти. Цифровізація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти – 18 конкурсних робіт.
 • Педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти – 17 конкурсних робіт.
 • Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів (досвід роботи заступника директора з виховної роботи, куратора групи, вихователя гуртожитку, практичного психолога, соціального педагога) – 69 конкурсних робіт.
 • Сучасні освітні технології у закладі фахової передвищої освіти (е-навчання, дистанційне, змішане, мобільне, проблемне, різнорівневе, інклюзивне, студентоцентроване навчання, ігрові технології (гейміфікація) тощо) – 72 конкурсні роботи.
 • Освітній вебсайт викладача – 25 конкурсних робіт.
 • Інтерактивний навчально-методичний посібник з дисципліни (друкований варіант) – 75 конкурсних робіт.
 • Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни – 40 конкурсних робіт.
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни – 27 конкурсних робіт.
 • Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти (навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, робочі зошити, контроль результатів навчання, позааудиторна (гурткова, дослідна) робота тощо) – 415 конкурсних робіт.
 • Досвід візуалізації навчального матеріалу(опорні конспекти, наочні посібники, фрейми, логічно-символьні моделі, блок-схеми, граф-схеми, динамічні моделі, ментальні карти, інтерактивні стрічки часу, інтернет-меми, хмари тегів, інтерактивні мультимедійні презентації, атласи, відеолекції, навчальні відеофільми, буктрейлери, ютуб-канали тощо) – 170 конкурсних робіт.

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2023» було проведено круглі столи-презентації для переможців конкурсу: місце проведення: Науково-методичний центр ВФПО. Адреса: Київ, вул. Смілянська,11. Дата проведення: 13 вересня 2023 р. в онлайн-режимі на платформі ZOOMДата проведення: 13 вересня 2023 р. в онлайн-режимі на платформі ZOOM доповідали Губарь Н.Л., Сувальська О.В. о 14 год 20 хв, , Орихівська О.М. о 15 год 20 хв.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2022

У фінальний тур конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2022» у 2021 році пройшли СІМ конкурсних робіт 9 викладачів: 5 чоловік з ЦК загальноосвітніх дисциплін; 2 чоловіки з ЦК обліково-економічних дисциплін; 2 чоловіки з ЦК технологічних дисциплін. У фінальному відборі 2022 року чотири роботи отримали по 30 балів (найвищу кількість) та були занесені до каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО».

 1. Семенюта Анна Юріївна – Освітній вебсайт викладача (дисципліни) - 28 балів з 30 можливих.
 1. Колектив розробників (Дука Світлана Михайлівна, Мушегов Микола Аркадійович, Качала Лілія Володимирівна) - Освітній вебсайт викладача (дисципліни) - 17 балів з 30 можливих.
 1. Кононенко Наталія Олексіївна – Електронний навчально-методичний посібник (НОМІНАЦІЯ «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу». Назва роботи – «Народження нової реальності. Інтерактивний посібник для аудіювання, розуміння та обговорення при підготовці до ЗНО з іноземної мови (німецької)» - 30 балів з 30 можливих – занесено до каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО».
 1. Ящевська Оксана Миколаївна, Гаркава Лариса Олександрівна - Електронний навчально-методичний посібник (НОМІНАЦІЯ «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення». Назва роботи – «Віртуальний робочий зошит «Статистика 24/7 https://tigrawixsite.com/statistika-24-7 »») - 30 балів з 30 можливих – занесено до каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО». 
 1. Шовкова Оксана Володимирівна – Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочий зошит) (НОМІНАЦІЯ «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу». Назва роботи – «Агрометеорологія. Інтерактивний робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 201 Агрономія» - 30 балів з 30 можливих – занесено до каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО». 
 1. Литвиненко Таміла Володимирівна - Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочий зошит) - 28 балів з 30 можливих.
 1. Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна – Педагогічний ОСКАР-2022 (НОМІНАЦІЯ   «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення». Назва роботи - Сайт гейміфікованих методів навчання «Economic Games під одним дахом» https://economicgames2021.wixsite.com/aefc) – 30 балів з 30 можливих – ОСКАР 2022 - занесено до каталогу кращих робіт ДУ «НМЦ ВФПО».
ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2021

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ РОБІТ, ЗАНЕСЕНИХ ДО КАТАЛОГУ КРАЩИХ РОБІТ ДУ «НМЦ ВФПО»-2021

 1. Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна – Педагогічний ОСКАР-2021 - (НОМІНАЦІЯ «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного і професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення». Назва роботи - Онлайн-посібник «Облік і звітність у бюджетних установах» https://budgetoblik.wixsite.com/mysite);
 1. Гончар Сергій Іванович, Климко Петро Павлович – Методичні рекомендації - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення». Назва роботи – «Електронні і геодезичні прилади. Методика виконання геодезичних вимірів електронним тахеометром Trimble M Методичні рекомендації») – 30 балів;
 2. Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна, Корилюк Іван Михайлович, Лотиш Ігор Ігорович - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти». Назва роботи – «Розробка і впровадження сучасного освітнього середовища в діяльність ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАА»») – 30 балів;
 1. Качала Лілія Володимирівна - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного і професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення». Назва роботи – «Основи тваринництва і бджільництва. Опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 201 Агрономія») – 30 балів.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2020

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ РОБІТ, ЗАНЕСЕНИХ ДО КАТАЛОГУ КРАЩИХ РОБІТ ДУ «НМЦ ВФПО»-2020

 1. Гаркава Лариса Олександрівна, Гладка Лілія Олексіївна, Ящевська Оксана Миколаївна – 2 місце (НОМІНАЦІЯ «Електронний навчально-методичний посібник». Назва роботи – «Електронний посібник «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») – 30 балів;
 1. Губарь Наталія Леонідівна, Кононенко Іван Володимирович, Селезень Марина Володимирівна, Сувальська Олена Вікторівна - 1 місце (НОМІНАЦІЯ «Інноваційний досвід роботи викладача». Назва роботи – «Історія України. Інтерактивний курс для підготовки до ЗНО з історії України») – 30 балів;
 1. Калашник Дмитро Архипович - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інноваційний досвід роботи викладача». Назва роботи – «Курс лекцій-презентацій з дисципліни «Фотограмметрія» для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій денної форми навчання») – 30 балів;
 1. Качала Лілія Володимирівна - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інноваційний досвід роботи викладача». Назва роботи – «Інноваційні системи та технології в ландшафтному дизайні. Опорний конспект з дисципліни для студентів спеціальності 206 Садово-паркове господарство») – 30 балів;
 1. Соколова Валентина Валентинівна, Одарюк Тетяна Семенівна - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інноваційний досвід роботи викладача»». Назва роботи – «Робочий зошит для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій») – 30 балів;
 1. Стріла Григорій Петрович, Лотиш Ігор Ігорович - роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інноваційний досвід роботи викладача». Назва роботи – «Грошова оцінка земель та нерухомості. Робочий зошит для практичних занять студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій для студентів денної форми навчання») – 30 балів.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2019

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ РОБІТ, ЗАНЕСЕНИХ ДО КАТАЛОГУ КРАЩИХ РОБІТ ДУ «НМЦ ВФПО»-2019

 1. Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна – ІІІ місце (НОМІНАЦІЯ «Освітній вебсайт викладача». Назва роботи - Сайт лабораторії «Навчальна бухгалтерія» https://obliklab.wixsite.com/mysite «Інформаційний навчальний ресурс «Навчальна бухгалтерія») – 30 балів;
 1. Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна, Полухіна Любов Миколаївна – роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій, викладачів». Назва роботи – «Сайт циклової комісії природничо-математичних дисциплін АЕК ПДАА») – 30 балів;
 1. Дука Світлана Михайлівна, Мушегов Микола Аркадійович – роботу занесено до каталогу кращих робіт НМЦ (НОМІНАЦІЯ «Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій, викладачів». Назва роботи – «Інноватика проведення тижня предметної комісії викладачів фізичного виховання») – 30 балів.

Інформацію підготувала Наталія Кононенко, завідувач навчально-методичного кабінету ВСП «АЕФК ПДАУ»