Від Полтавської школи садівництва другого розряду до ВСП “Аграрно-економічний  коледж Полтавського ДАУ” – таким є більш ніж 125-річний славний шлях одного з найстаріших сільськогосподарських навчальних закладів країни.

За цей час із його аудиторій випущено понад 17 тисяч спеціалістів сільського господарства.

У різний час заклад закінчили колишній голова Ради Міністрів УРСР Никифор Тимофійович Кальченко; відомий український письменник, лауреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка Петро Йосипович Панченко (Петро Панч); вчений-агроном, діяч мічурінської агробіології СРСР, академік ВУАН, академік ВАСГНІЛ, академік АН СРСР, президент ВАСГНІЛ, Герой Соціалістичної Праці Трохим Денисович Лисенко; генерал армії, Герой Радянського Союзу і Герой соціалістичної праці Іван Мусійович Третяк; видатний український вчений, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України Олексій Мусійович Онищенко; Герой України Тетяна Михайлівна Корост.

НАШІ ПОПЕРЕДНИКИ

В 1802 році була створена Полтавська губернія у складі 15 повітів. Перетворення Полтави в губернське місто зумовило активізацію будівництва адміністративних споруд та житла.

Читати далі...
1802-1895
1895 – 1912

ПОЛТАВСЬКА ШКОЛА САДІВНИЦТВА І ГОРОДНИЦТВА

В другій половині XIX століття Полтавське губернсь­ке земство, поряд з відкриттям загальноосвітніх шкіл, роз­горнуло роботу, спрямовану на поширення професійної освіти.

Читати далі...

ПОЛТАВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ САДІВНИЦТВА

В травні 1912 року Полтавська школа садівництва і городництва була реорганізована в училище садівництва, з більш широкими можливостями для підготовки спеціалістів для сільського господарства.

Читати далі...
1912-1920
1920-1923

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ САДІВНИЦТВА

Прийом на навчання оголошено у вересні 1920 року. Заняття розпочалися в листопаді. З цієї дати школа починає свою роботу в якості Полтавського технікуму садівництва в складі: 21 викладач, 3 техпрацівників та 49 слухачів. 

Читати далі...

ПОЛТАВСЬКИЙ АГРОКООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ

З 1923-1924 років починається третій етап – період створення та розвитку навчального закладу. Цей період знаменувався об’єднанням сільськогосподарського технікуму з кооперативним технікумом, що знаходився в значно кращому стані, та приєднанням третього навчального закладу – садово-городньої профшколи.

Читати далі...
1923-1925
1925-1929

ПОЛТАВСЬКИЙ АГРОКООПЕРАТИВНИЙ ПОЛІТЕХНІКУМ

З 1 квітня 1925 року керуючим технікумом призначено Чугай В.П. Через деякий час призначили Білецького Ф.Г. заступником завідуючого навчальною частиною; Козловського Б.Д. – завідуючим господарською частиною. В 1925 році заходами завідуючого Губземуправління Мішури С.Л. навчальному закладу передали в користування нове господарство – колишній маєток Козельщинського монастиря.

Читати далі...

ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

До 1929 року технікуми мали права вищої школи і випускали спеціалістів з вищою освітою. В 1929 році розпочався процес створення системи інститутів – вищих навчальних закладів. В цьому році Полтавський агрокооперативний політехнікум був реорганізований в сільсько-господарський інститут з трьома факультетами: агрономічний, плодоовочівництва, зоотехнічний. Навчання тривало чотири роки. Директором був призначений Ф.І. Помаленький.

Читати далі...
1929-1957
1957-1971

ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА

В 1957 році було проведено обєднання Полтавського сільськогосподарського технікуму шляхом включення в його склад Полтавського землевпорядного технікуму. Новий навчальний заклад отримав назву Полтавський сільськогосподарський технікум плодоовочівництва з відділеннями: плодоовочівництва, землевпорядкування та бухгалтерського обліку.

Читати далі...

ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

Відповідно до наказу Головного управління підготовки і перепідготовки кадрів МСГ УРСР відділ гідромеліорації в тех­нікумі в 1974 році був закритий. В цьому ж році було повер­нено з Красногорівського сільськогосподарського технікуму відділ землевпорядкування. Тепер технікум став мати такі відділи:  плодоовочівництва, агрохімії та землевпорядкування.

Читати далі...
1972-1989
1989-1997

ПОЛТАВСЬКИЙ РАДГОСП-ТЕХНІКУМ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА

Відповідно до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства №50, від 27 лютого 1989 року Полтавський сільськогосподарський технікум реорганізовано в радгосп-технікум. Це зроблено з метою створення кращої бази підготов­ки спеціалістів для сільського господарства. 

Читати далі...

АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії - державний навчальний заклад І рівня акредитації, створений 8 вересня 1895 року Полтавським губернським земством як школа садівництва і городництва. За 120 років свого існування коледж декілька разів реорганізовувався, змінювалась його назва, матеріальна база, навчальні плани і програми.

Читати далі...
1997-2020
2021-

ВСП "АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПДАУ"

Наш навчальний заклад пишається своєю багатолітньою історію, сформованими часом традиціями. У коледжі в усі часи працювали й працюють люди, які люблять свою справу і частинку серця віддають студентам.

Гордість і краса коледжу – його випускники, а це понад 17 тисяч висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, які гідно презентують навчальний заклад на різних державних рівнях, займаються науковими дослідженнями, працюють керівниками і спеціалістами аграрного та землевпорядного виробництва у підприємствах різних форм власності.

Читати далі...
  • АВТОР ІСТОРИЧНИХ НАРИСІВ – ШЕВНІКОВ М.Я., ДОКТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОР