Більше 125 років осередком аграрної освіти на Полтавщині є Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету».

Наш навчальний заклад пишається своєю багатолітньою історію, сформованими часом традиціями. У коледжі в усі часи працювали й працюють люди, які люблять свою справу і частинку серця віддають студентам.

Гордість і краса коледжу – його випускники, а це понад 17 тисяч висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, які гідно презентують навчальний заклад на різних державних рівнях, займаються науковими дослідженнями, працюють керівниками і спеціалістами аграрного та землевпорядного виробництва у підприємствах різних форм власності.

Сьогодні ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» – це провідний, якісно новий, фаховий коледж , із збереженими традиціями і передовим досвідом, який має високий рейтинг у системі аграрної освіти України, де на денному та заочному відділеннях здобувають освіту за 6 спеціальностями близько 600 майбутніх фахівців аграрного сектору економіки України.

Основними структурними підрозділами коледжу є два відділення, на яких ведеться підготовка молодших фахових бакалаврів з таких спеціальностей: 201 Агрономія; 193 Геодезія та землеустрій; 206 Садово-паркове господарство; 071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент; 072 Фінанси, банківська справа та страхування. В процесі навчання студенти проходять практичну підготовку з робітничих професій: лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, робітника зеленого будівництва, секретаря керівника, оператора комп’ютерного набору.

Запорукою успіху нашої діяльності є висококваліфікований педагогічний колектив, широке використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі.

Серед 53 педагогічних працівників:

  • доктор сільськогосподарських наук, професор – Шевніков М. Я.;
  • кандидат історичних наук –Матвієнко Т. О.;
  • кандидати сільськогосподарських наук – Лотиш І.І., Шовкова О. В.
  • відмінник аграрної освіти II ступеня – Шевніков М. Я.;
  • відмінники аграрної освіти III ступеня: Гладка Л. О., Климко П. П., Корилюк І. М., Цебро А. В.;
  • нагороджені нагрудним знаком ”Знак Пошани”: Матвієнко О. В., Климко П. П.,  Шевніков М. Я.;
  • нагороджений нагрудним знаком “Петро Могила” – Кононенко І. В.;
  • викладачі-методисти: Гладка Л. О., Губарь Н. Л., Климко П. П., Кононенко І. В., Корилюк І. М., Купченко С. М., Матвієнко О. В.,  Сувальська О. В., Цебро А. В., Шевніков М. Я.,  Шевченко Т. О., Ящевська О. М.;
  • старші викладачі: Звонар Л. М., Кононенко Н. О.

 Педагоги-професіонали вміло поєднують традиційні форми і методи навчання з інноваційними освітніми технологіями, створюють найсприятливіші умови для отримання студентами глибоких фахових знань та всестороннього розвитку.

Ефективність навчально-виховного процесу у коледжі забезпечується через використання потужної матеріально-технічної бази. Це – 2 навчальні корпуси, гуртожиток, їдальня, спортивна та актова зали. Відповідно до сучасних вимог обладнано 18 навчальних кабінетів, 16 лабораторій, працюють три мультимедійних та чотири комп’ютерних кабінети. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу а також підключені до мережі Інтернет. Спортивна зала разом із спортивними майданчиками забезпечують як проведення навчальних занять з фізичного виховання та спортивних змагань, так і роботу спортивних секцій. Навчальним, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу є бібліотека з читальною залою, яка постійно поповнюється новими науковими та періодичними виданнями. З метою забезпечення гарячим харчуванням студентів і працівників, функціонує власна їдальня.

У 2000 році на базі навчального закладу відкрито Регіональний навчально-практичний центр із землевпорядкування, у якому пройшли практичну підготовку понад 7 тис. студентів із 16 коледжів України, а також перепідготовлено майже 400 викладачів землевпорядних дисциплін.

Завдяки високому професіоналізму викладацького складу, сучасній матеріально-технічній базі, використанню у навчальному процесі інноваційних технологій, навчальний заклад успішно виконує покладені на нього завдання.

Водночас життя коледжу – це не лише якісний навчальний процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля: науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волонтерська діяльність, гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси, і, звичайно, перемоги. Щороку студенти  коледжу посідають призові місця у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Всеукраїнських олімпіадах з математики, інформатики та української мови, науково-практичних конференціях, Обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська весна», спортивних змаганнях.

У коледжі створено чітку систему ступеневої освіти, яка охоплює усі спеціальності. Щорічно більше 70 % наших випускників за результатами професійної співбесіди продовжують навчання на старших курсах відповідних факультетів вищих навчальних закладів.

Майбутнє належить молоді. Пам’ятаємо і дбаємо про це, вбачаємо великі перспективи у майбутньому наших випускників – молодих людей, які обрали для себе почесну професію аграрія.