Климко Петро Павлович – завідувач навчально-практичного центру із землевпорядкування, відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня, викладач-методист

У всіх галузях народного господарства все більшого поширення набувають комп’ютерні технології. Не обминув цей процес і землевпорядне виробництво, так як застосування сучасних електронних геодезичних приладів та професійного програмного забезпечення сприяє більш ефективному розвитку даної галузі. Фахівець землевпорядного виробництва повинен досконало працювати із сучасною електронною геодезичною технікою та обробляти результати польових вимірів на професійному програмному забезпеченні, яке використовується на виробництві.

Майже 30 навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації проводять підготовку спеціалістів – землевпорядників в нашій країні.  Для поєднання навчання з виробництвом, ознайомлення із новітніми технологіями в землеустрої 19 жовтня 2000 року на базі ВСП “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії”, який являється базовим з підготовки фахівців спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, був створений Навчально-практичний центр із землевпорядкування (НПЦЗ).

Основним завданням роботи центру є: проведення навчальних практик, курсів підвищення кваліфікації і стажування викладачів землевпорядних дисциплін вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, спеціалістів землевпорядного виробництва.

Для проведення польових геодезичних робіт центр має сучасні електронні геодезичні прилади: світловіддалеміри – МСД-1; СТ-5 “Блеск”, 2СТ-10,
“Блеск-2” (Росія); електронні тахеометри – ТА-3м; 3Та5 (Росія); Elta3; Elta55 (Німеччина); GTS-239N фірми “Topcon”; SET-630 “Sokkia” (Японія); лазерний віддалемір DISTOclassic5a фірми “LEICA”(Швейцарія); комплект навігаційної супутникової системи (GPS) “Stratus” фірми Sokkia” (Японія).

Обробка результатів польових вимірів проводиться на персональних комп’ютерах, з використанням професійного програмного забезпечення “Digitals”, “Інвент-град”, “Теонтах”, “Геопроект”, “Земпро”, “ГИС-6”, “Geodesy”, “Geotrans”, “AutoCAD”.

Для виготовлення графічних та текстових матеріалів використовуються лазерні і струменеві принтери та плоттер “DesignJet 250 C”.

Навчально-практичний центр співпрацює з такими навчальними закладами: Нікопольський коледж Дніпропетровського ДАЕУ, ВСП “Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ”, Вознесенький коледж Миколаївського ДАУ, Немирівський будівельний технікум Вінницького ДАУ, ВПНУ БіП “Боярський коледж екології і природних ресурсів”, Шевченківський коледж Уманського НУС, ВП “Костянтинівський технікум Луганського НАУ”, Прилуцький агротехнічний колледж, Петрівський аграрний колледж, ВСП “Ногайський коледж Таврійського ДАТУ”, Бобринецький технікум ім.В. Порика Білоцерківського НАУ, Сумський будівельний коледж.

Проведення навчальних практик, заїзд студентів відбувається за попередньо узгодженим графіком між центром і зацікавленими навчальними закладами. Заняття із слухачами проводяться відповідно до заздалегідь погоджених між центром і навчальними закладами програм практик.

Студенти-практиканти мають можливість набути практичні навички по виконанню повного комплексу польових і камеральних геодезичних та землевпорядних робіт, а також топографічному зніманні місцевості.

Польові геодезичні роботи виконуються за допомогою електронних геодезичних приладів на геодезичному полігоні, а камеральні – в лабораторії “Комп’ютеризація землевпорядного виробництва” з використанням сучасного професійного програмного забезпечення.

З метою більш повного ознайомлення студентів-практикантів з новітніми технологіями в землевпорядному виробництві та приладами, Навчально-практичний центр налагодив тісні зв’язки з землевпорядними організаціями. За домовленістю з Полтавським науково-дослідним проектним інститутом землеустрою організовано проведення занять з вивчення глобальних супутникових систем (GPS) та комп’ютерної обробки результатів цих вимірювань. Полтавська філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” накопичила досвід із створення бази даних по земельному кадастру області, тому для студентів-практикантів організовуються екскурсії для ознайомлення з цим видом робіт.

На базі Навчально-практичного центру із землевпорядкування проводяться конкурси “Кращий за професією” серед студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

Мета проведення конкурсу – сприяти формуванню і закріпленню практичних умінь і навичок, підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх фахівців-землевпорядників, поглибленню знань із спеціальних дисциплін, комп’ютеризації землевпорядного виробництва, вмінню виконувати конкретні виробничі завдання. Для участі в конкурсі кожен навчальний заклад готує і подає на конкурсну комісію склад учасників олімпіади за номінаціями, домашнє завдання із актуальних питань за обраним напрямом.

По завершенню виконання завдань, колегіальним рішенням за сумою конкурсних балів призначаються переможці в номінаціях.

В НПЦЗ підготовлена необхідна матеріально-технічна база, лабораторія комп’ютеризації землевпорядного виробництва та лабораторія інформатики і комп’ютернної техніки, а також геодезичний полігон для проведення практичних випробувань. В комп’ютерних лабораторіях встановлені тестові завдання за відповідними номінаціями, професійне програмне забезпечення «Инвент-Град», Гис «Геопроект», «Земпро», «Земля», «Digital», «Autokad», на яких учасники олімпіади виконують тестування та камеральну обробку результатів польових вимірів.

Практичні випробування, пов’язані з використанням геодезичних приладів, виконуються на навчальному геодезичному полігоні, а камеральні – в лабораторії “Комп’ютеризація землевпорядного виробництва”.

Члени регіональної конкурсної комісії проводять перевірку, оцінку результатів та якість виконання робіт учасників конкурсу, визначають переможців у кожній номінації, встановлюють місця у особистому і командному заліках. Призерів олімпіади нагороджують дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня, а решті учасників вручаються дипломи учасника.

З метою більш якісної підготовки фахівців, набуття практичних навичок по виконанню землевпорядних і геодезичних робіт з використанням сучасної електронної геодезичної та комп’ютерної техніки, для студентів зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” в НПЦЗ організоване проходження виробничої технологічної і переддипломної практик.

Практики проходять на базах державних і приватних підприємств м. Полтави та області, що в свою чергу дає змогу студентам ознайомитися з усіма нюансами виробництва та урізноманітнити перелік технічних засобів, обладнання та програмного забезпечення з яким вони працюватимуть надалі.

Студенти-практиканти згідно програм проходження практик досконало вивчають будову сучасних електронних геодезичних приладів, роботу з ними та камеральну обробку матеріалів польових вимірів на сучасному професійному програмному забезпеченні. Вони мають можливість проводити повний комплекс землевпорядних та геодезичних робіт на реальних об’єктах – це підприємства та установи різних форм власності, які будуть використані при дипломному проектуванні.

Полтава є історичним та культурним центром України, а тому у вільний від занять час, студентам – практикантам проводяться екскурсії до Музею історії Полтавської битви, Полтавського художнього та краєзнавчого музеїв, Державної авіації, Полтавської галереї мистецтв, Полтавського драматичного театру ім. М. В. Гоголя, торгівельно-розважального комплексу «Екватор».

За час роботи центру практичну підготовку у роботі із сучасними геодезичними приладами та професійним програмним забезпеченням пройшли – 10545 студентів, підвищення кваліфікації – 76 викладачів, стажування – 452 викладача та 480 слухачів – спеціалістів землевпорядного виробництва.