Навчально-практичний центр по землевпорядкуванню

[printfriendly]

У всіх галузях народного господарства все більшого поширення набувають комп’ютерні технології. Не обминув цей процес і землевпорядне виробництво, так як застосування сучасних електронних геодезичних приладів та професійного програмного забезпечення сприяє більш ефективному розвитку даної галузі. Фахівець землевпорядного виробництва повинен досконало працювати із сучасними електронними геодезичними приладами та обробляти результати польових вимірів на професійному програмному забезпеченні, яке використовується на виробництві.

Майже 30 навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проводять підготовку  спеціалістів – землевпорядників в нашій країні. Для поєднання навчання з виробництвом 19 жовтня 2000 року на базі Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії  був створений Навчально-практичний центр землевпорядкування (НПЦЗ).

Курси підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів України
Переглянути всі фото

Основним завданням роботи центру є: проведення навчальних практик, курсів підвищення кваліфікації і стажування викладачів землевпорядних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, спеціалістів землевпорядного виробництва.   

Для проведення польових геодезичних робіт центр має сучасні електронні геодезичні прилади:

– світловіддалеміри – МСД-1; СТ-5 “Блеск”, 2СТ-10, “Блеск-2” (Росія); електронні тахеометри – ТА-3м; 3Та5 (Росія); Elta3; Elta55 (Німеччина); GTS-239N фірми “Topk SET-630“ Sokkia” (Японія);

– лазерний віддалемір DISTO classic5a фірми “LEICA”(Швейцарія);

– комплект навігаційної супутникової системи (GPS)  “Stratus” фірми Sokkia” (Японія).     

Обробка результатів польових вимірів проводиться на персональних комп‘ютерах, з використанням професійного програмного забезпечення  “Digitals”, “Інвент-град”, “Теонтах”, “Геопроект”, “Земпро”, “ГИС-6”, “Geodesy”, “Geo trans”, “Auto CAD”.

Для виготовлення графічних та текстових матеріалів використовуються лазерні та  струменеві принтери, а для широкоформатних – плоттер “Design Jet 250 C” фірми Hewlett Packard.

Навчально-практичний центр співпрацює з такими навчальними закладами:

– Аграрно-економічний коледж ПДАА;

– Нікопольський коледж Дніпропетровського ДАУ;

– ВСП “Новокаховський  коледж Таврійського ДАТУ”;

– Вознесенький коледж Миколаївського ДАУ;

– Немирівський будівельний технікум Вінницького ДАУ;

– ВСП НАУ “Боярський коледж екології і природних ресурсів”;

      -Шевченківський  коледж Уманського ДАУ;

-ВП “Костянтинівський  технікум Луганського НАУ”;

– Прилуцький агротехнічний технікум;

– Петрівський державний аграрний технікум;

-ВСП “Ногайський коледж Таврійського ДАТУ”;

– Бобринецький  технікум ім.В.Порика Білоцерківського НАУ;

– ВП “Слов‘яносербський  технікум Луганського НАУ”;

– Сумський будівельний коледж;

–  Докучаєвський гірничий технікум ДВНЗ “НГУ”.

Проведення навчальних практик, заїзд студентів відбувається за попередньо узгодженими графіками між центром і зацікавленими навчальними закладами. Заняття з слухачами проводяться відповідно до заздалегідь погоджених між центром і навчальними закладами програм практик.

Практичні заняття включають повний комплекс польових та камеральних геодезичних і землевпорядних робіт по виготовленню технічної документації зі землеустрою та топографічного знімання  місцевості.

Польові роботи виконуються за допомогою електронних геодезичних приладів на геодезичному полігоні з дотриманням поставлених вимог, а камеральні – в лабораторії “Комп’ютеризація землевпорядного виробництва” з використанням сучасного професійного програмного забезпечення.

З метою більш повного ознайомлення студентів-практикантів  з новітніми технологіями в землевпорядному виробництві та приладами, Навчально-практичний центр налагодив тісні  зв’язки з землевпорядними організаціями. За домовленістю з Полтавським науково-дослідним проектним інститутом землеустрою організовано проведення занять з вивченню глобальних супутникових систем (GPS) та комп’ютерної обробки результатів цих вимірювань. Полтавська філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” накопичила досвід із створення бази даних по земельному кадастру області, тому для студентів-практикантів організовуються екскурсії  для ознайомлення з цим видом робіт.