Відділення – навчально-організаційний структурний підрозділ Відокремленого структурного підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» (далі – Коледж), що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей у яких навчається не менше ніж 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

У своїй діяльності відділення керується вимогами Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Полтавського державного аграрного університету, інших нормативно-правових документів, правилами й нормами безпеки праці та протипожежної охорони, а також Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету», наказами та розпорядженнями керівництва Коледжу, інструкціями з діловодства, а також Положенням про відділення у ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ»

ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ