Про доступ до публічної інформації

ВСП "Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ надає публічну інформацію керуючись

Надання публічної інформації Коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

36003 м. Полтава, вул.  Г. Сковороди, 18, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0532)60-79-93

електронна пошта: agrokoledg@ukr.net

Установчі документи закладу освіти
Освітні та освітньо-професійні програми
Мова освітнього процесу
 • На виконання статті 7 Закону України "Про освіту" мовою освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі "Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" є державна мова.
Ліцензований обсяг, обсяги державного замовлення та нормативні терміни навчання на підготовку фахівців
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 • У разі появи вакантних посад про них буде повідомлено у цьому розділі
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Акредитація та ліцензування
Результати оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Результати моніторингу якості освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Результати вибору проектів підручників із загальноосвітніх предметів
Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Річний звіт про діяльність закладу освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Штатний розпис
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Бюджет закладу освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Кошторис закладу освіти
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Інформація про проведення тендерних процедур