Про доступ до публічної інформації

ВСП "Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ надає публічну інформацію керуючись

Надання публічної інформації Коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

36003 м. Полтава, вул.  Г. Сковороди, 18, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0532)60-79-93

електронна пошта: agrokoledg@ukr.net

Установчі документи закладу освіти
Освітні та освітньо-професійні програми
Мова освітнього процесу
 • На виконання статті 7 Закону України "Про освіту" мовою освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі "Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" є державна мова.
Ліцензований обсяг, обсяги державного замовлення та нормативні терміни навчання на підготовку фахівців
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 • У разі появи вакантних посад про них буде повідомлено у цьому розділі
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Акредитація та ліцензування
Результати оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Результати моніторингу якості освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Результати вибору проектів підручників із загальноосвітніх предметів
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Річний звіт про діяльність закладу освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Штатний розпис
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Бюджет закладу освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Кошторис закладу освіти
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 • ПЕРЕГЛЯНУТИ/ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ