«Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – НЕПОВТОРНА…»

Василь Сухомлинський

Тетяна Шевченко

заступник директора з виховної роботи

Виховна робота у Аграрно-економічному фаховому коледжі – це творчий тандем заступника з виховної роботи, педагогічного колективу та студентського самоврядування, що забезпечує єдність і взаємозв’язок організації, планування спільної роботи.

Виховна стратегія освіти нашого навчального закладу спрямована на реалізацію головної мети виховного процесу – «…формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал». Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. Під «молоддю» ми повинні бачити наше майбутнє, тому й методику виховання необхідно підбирати відповідно до нього. 

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗФПО

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ В КОЛЕДЖІ
ЗАХОДИ ІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КУРАТОРА НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ
ГУРТОЖИТОК
ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ
СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА