Важливу роль у організації освітнього процесу відіграють циклові  комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

З метою підвищення науково-педагогічного потенціалу педагогічного колективу коледжу, відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» в коледжі створено чотири циклові комісії, роботу яких очолюють голови циклових комісій – досвідчені викладачі.

Робота циклових комісій організована відповідно до Положення про циклову комісію у ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ»

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН