Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх та кваліфікаційних рівнів.

Матвієнко Олександр Васильович

завідувач навчально-виробничої практики. Спеціаліст вищої категорії, викладач –методист

Однією із основних складових фахової підготовки студентів у Коледжі є практична підготовка. Вона органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання у Коледжі.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА – обов’язковий компонент освітньо-професійних програм, що спрямований на набуття студентом професійних і загальних компетентностей.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИК ЗА ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ. ВІДЕО
РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ
ГАЛЕРЕЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ