Опитування проводиться з метою визначення загальної якості освітнього процесу в АЕФК ПДАУ із забезпеченням ефективного об’єктивного інформаційного відображення його стану, забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв’язком, а також відстеження динаміки якості надання освітніх послуг та формування пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ (СТОРІН) У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
Графік опитування
Анкета
Опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу в АЕФК ПДАУ
Анкета
Опитування випускників щодо якості освітнього процесу в АЕФК ПДАУ
Анкета
Опитування роботодавців щодо якості освітнього процесу в АЕФК ПДАУ
Анкета
Опитування викладачів щодо якості освітнього процесу в АЕФК ПДАУ
Анкета
Опитування здобувачів освіти стосовно організації та якості дистанційного навчання в АЕФК ПДАУ
Анкета
Опитування здобувачів освіти "Про дотримання академічної доброчесності"
Анкета
Опитування здобувачів освіти "Про якість освітнього процесу в коледжі"
Анкета
Опитування здобувачів освіти "Про якість викладання навчальних дисциплін в поточному семестрі 2023- 2024 н.р. у коледжі"