Наша комісія є невід’ємною а також органічною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів фахового молодшого бакалавра, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

Викладачі комісії у своїй роботі використовують новітні підручники, сучасні  навчальні матеріали,  Інтернет-ресурси, систематично розробляють і вдосконалюють методичні рекомендації  з дисциплін та предметів, створюють мультимедіа-презентації, електронні проекти, тести, сайти. Організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, залучаються до проведення профорієнтаційних заходів. Використання в навчальному процесі  новітніх інтерактивних форм та методів навчання (заняття-екскурсії, мозкові атаки, прес-конференції, заняття-театри, заняття-суди) є нормою роботи викладачів циклової комісії.

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів сприяє всебічному розвитку студентів, пропагуванню здорового способу життя. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю, надають велику увагу підвищенню рівня естетичної культури майбутніх спеціалістів.

Щорічно викладачі представляють свої методичні здобутки на конкурси “Педагогічні інновації”, ”Педагогічний ОСКАР“ .

Приємно відзначити такі результати:

ІІІ місце Губарь Н.Л, Сувальська О.В. –Математика on-line. Навчальний сайт(“Педагогічні інновації”2015 рік)

III місце Губарь Н.Л, Сувальська О.В, Семенюта А. Ю. –Математика. Інформатика. Фізика. Астрономія. Сайт діагностики та корекції знань студентів. (“Педагогічні інновації”2016 рік)

IIIмісце Звонарь Л.М., Губарь Н.Л., Сувальська О.В.- Основи сільськогосподарського виробництва. Технологія вирощування сільськогосподарських культур. Електронний посібник у схемах і таблицях.(“Педагогічні інновації”2017 рік)

I місце Кононенко І.В., Губарь Н.Л. Селезень М. В., Сувальська О.ВІсторія України. Інтерактивний курс для підготовки до ЗНО.(”Педагогічний ОСКАР-2020“)

Також занесено в каталог кращих роботи викладачів: Губарь Н.Л., Качала Л.В., Кононенко Н.О. , Сувальська О.В.

Ефективність освітнього процесу залежить від професійного саморозвитку викладача. Викладачі циклової комісії постійно беруть  участь у роботі тренінгів, семінарів, методичних об’єднань викладачів, вебінарах та конференціях.

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з патріотичного виховання студентів. Викладачі під час проведення занять, через систему виховних заходів, проведення екскурсій, волонтерської діяльності, сприяють вихованню патріотизму та формування культурно-ціннісних орієнтацій студентів, національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення свого місця в навколишньому світі.

Основна робота викладачів фізичного виховання та фізичної культури полягає у сприянні формуванню і закріпленні умінь і навичок, підвищення рівня фізичної підготовленості студентів.

Професіоналізм, креативність  викладацького складу комісії,  наявність належного методичного забезпечення а також впровадження інноваційних технологій, дозволяють якісно реалізувати освітній процес  відповідно до вимог сучасної освіти.