ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ) ПРОГРАМ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕНЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОД КАБІНЕТ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»