201 «Агрономія»/«Виробництво і переробка продукції рослинництва»
193 «Геодезія та землеустрій»/«Землевпорядкування»
073 «Менеджмент»/«Організація виробництва»
071 «Облік і оподаткування»/«Бухгалтерський облік»
206 «Садово-паркове господарство»/«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»/«Фінанси і кредит»