У ВСП “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”  при підготовці фахових молодших бакалаврів має місце навчальна, виробнича, технологічна і переддипломні практики.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИК ЗА ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ

201 «Агрономія»/«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

1.Навчальна

Ознайомлювальна практика

Ботаніка

Землеробство з ґрунтознавством

Агрохімія

Насінництво і селекція

Кормовиробництво

Плодоовочівництво

Технологія виробництва продукції рослинництва

Захист рослин

Механізація с.-г. виробництва

Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

Комп'ютеризація виробництва

Проектування галузі

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Робітник зеленого будівництва

2.Технологічна

3.Переддипломна

193 «Геодезія та землеустрій»/«Землевпорядкування»

1.Навчальні

Теодолітне знімання

Геометричне нівелювання

Ґрунтознавство

Основи с.-г. виробництва

Тахеометричне знімання

Фотограмметрія

Комп'ютеризація землевпорядного виробництва

Сучасні технології  у землеустрої

Землевпорядне проектування

Вирішення виробничих ситуаційних задач

Робітнича професія «Оператор КН»

 2.Технологічна

3. Переддипломна

073 «Менеджмент»/«Організація виробництва»

Спеціальність      07 «Менеджмент»

1.Навчальна

Комп'ютерної техніки

Діловодства

Технології виробництва галузі

Маркетингу

Бухгалтерського обліку

Організації виробництва

Робітничої професії «Оператор компʼютерного набору»

Робітничої професії «Секретар керівника»

2.Технологічна

З менеджменту

З комп'ютеризації виробництва

3.Виробничо-переддипломна

071 «Облік і оподаткування»/«Бухгалтерський облік»

1.Навчальна

Інформатика і комп'ютерна техніка

Планування та організація діяльності підприємства

Фінансовий облік

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології в обліку

Податкова система

Технологія галузі

Робітнича професія «Оператор комп'ютерного набору»

2. Виробничо-переддипломна

 

206 «Садово-паркове господарство»/«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

1.Навчальна

Ботанічна

Дендрологічна

Геодезична

Розсадники декоративних культур

Квітницька

Навчально-виробнича

2.Технологічна

3.Переддипломна

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»/«Фінанси і кредит»

1.Навчальна

Організація виробництва

Банківські операції

Фінансовий облік

Фінанси

Бухоблік і звітність в комерційних банках

Податкова система

Інформаційні системи і технології у фінансах

Робітнича професія «Оператор комп'ютерного набору»

2.Виробничо-переддипломна