Гладка Лілія Олексіївна

завідувачка відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Економічне відділення коледжу включає в себе чотири спеціальності:

  • 071 «Облік і оподаткування»
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • 073 «Менеджмент»
  • 193 «Геодезія та землеустрій»

Економіка – це обов’язкова складова бізнесу, тому питання кваліфікації економічних фахівців є ключовим на кожному підприємстві. Економічна спеціальність – це професії пов’язані з розрахунками, прогнозуваннями ринкової тенденції і оцінкою можливих ризиків. До таких фахівців відносять: бухгалтерів, фінансистів, економістів.

З 1997 року в коледжі була відкрита перша економічна спеціальність: «Бухгалтерський облік».

Бухгалтер – це спеціаліст, який веде бухгалтерський облік на підприємстві, відповідно до вимог законодавства. На сьогодні дана професія відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці. Таких спеціалістів потребують підприємства будь-якої організаційно-правової форми, банки, державні організації і установи. Наші випускники можуть вести і приватну практику, як в Україні, так і за її межами.

Поряд з відкриттям однієї економічної спеціальності виникла потреба у відкритті і двох інших.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» – галузь діяльності фінансового планування та управління фінансовими потоками. Знаходження шляхів зменшення витрат і збільшення прибутку, здійснення фінансового контролю, орієнтування в оподаткуванні та вмінні захищати заощадження від інфляції.

Спеціальність «Менеджмент» дає знання з бізнес-планування, процедури створення малих підприємств, оформлення дозвільних документів, навичок з економіки, організації успішного проведення підприємницької діяльності.

В коледжі майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання з обліку і аудиту в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах фінансового, податкового, управлінського обліку, інформаційних систем і технологій, бізнес- планування і бюджетування.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів. Кращі студенти запрошуються на тренінги, які проводяться на підприємствах, в банківських установах, Полтавському державному аграрному університеті.

Студенти 3 курсу спеціальності «Менеджмент», брали участь в бізнес-грі компанії мережі «Аврора», де навчалися вести бізнес, ділові перемовини.

Студенти 4 курсу спеціальності «Менеджмент», відвідали страхову компанію «Провідна» в місті Полтава, де потім проходили виробничу практику.

Студенти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» брали участь в науковій студентській конференції на тему «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку і фінансів та шляхи їх вирішення очима молодих науковців», яка проводилася на базі Полтавського державного аграрного університету.

Крім того студенти  цих спеціальностей взяли участь у проведенні обліково-економічного ланчу, де зайняли друге місце серед коледжів-учасників.

Студентка спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» отримала сертифікат за участь у тренінгу «Спеціальне підприємництво як реальна можливість самореалізації молоді», який проводився за підтримки департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА.

На відділенні функціонує гурток з проблем бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, на заняттях якого студенти презентують свої наукові розробки, обговорюють зміни до чинного законодавства і навчально-правової бази стосовно бухгалтерського обліку і звітності.

Навчальний заклад творчо співпрацює з податковою інспекцію м. Полтави. Одним із видів такої співпраці є волонтерська робота студентів коледжу, яка включає в себе участь у формуванні особових справ платників податків ДПІ м. Полтави.

Основою практичної підготовки є лабораторія «Навчальна бухгалтерія», де на конкретних матеріалах господарств в умовах наближених до виробничих, студенти навчаються вести облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств. Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок сприяє проведення виробничих практик. Завдяки інтеграційним зв’язкам студенти забезпечені базами практик на провідних підприємствах Полтавської області, в податкових інспекціях, контрольно-ревізійних управліннях, установах банків.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований викладацький склад, який має значний досвід роботи. Це нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани», викладач-методист Матвієнко О. В.; нагороджена нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти ІІІ супеня», викладач – методист Гладка Л. О.; викладачі-методисти Шевченко Т. О., Ящевська О. М.; спеціалісти вищої категорії:   Шевнікова А. Є., Гаркава Л. О., Галушка В. С., викладачі I кваліфікаційної категорії: Чирва І. В., Кириленко К. А., Беркало М. В., Рожкова М. А.

Викладачі відділення є активними учасниками педагогічних конкурсів на кращу методичну розробку в ДУ “НМЦ вищої та фахової передвищої освіти”. 

Так, викладачі відділення Гладка Л.О., Гаркава Л. О., Ящевська О. М. зайняли 2 місце в конкурсі професійної майстерності «Педагогічний Оскар-2020» за розробку і впровадження сайту Навчальної бухгалтерії  та за електронний посібник «Бухгалтерський облік». А в 2021 році викладачі циклової комісії Ящевська О. М. та Гаркава Л. О. здобули перший для коледжу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР» за розробку та впровадження онлайн-посібника із навчальної дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах».

Для поліпшення методики викладання фахових дисциплін, на відділенні функціонує циклова комісія, завданням якої є: обговорення нових змін до чинних нормативно-правових документів, методичних розробок викладачів відділення; вдосконалення методики читання лекцій, проведення практичних і лабораторних занять з використанням інноваційних інформаційних технологій навчання. Циклову комісію очолює спеціаліст вищої категорії, викладач- методист Ящевська О. М.

Сучасна матеріально-технічна база відділення налічує навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, який під’єднаний до мережі Інтернет. Зокрема придбано та впроваджено сучасні версії програмного забезпечення навчального процесу «1С: Підприємство».

Велику увагу викладачі відділення приділяють виховній роботі зі студентами, вони є кураторами навчальних груп. З першого року навчання студенти запрошуються до участі  проведення заходів: конференцій, екскурсій, брейн-рингів.

Щороку відділення проводить тиждень циклової комісії, в рамках якого проходять конкурси «Кращий бухгалтер року», «Краща стіннівка», виставки художньої творчості студентів та викладачів, змагання команд веселих і кмітливих.

Колектив відділення пишається своїми випускниками, серед яких державні службовці різних рангів, керівники підприємств, головні бухгалтери, викладачі коледжів, спеціалісти контрольно-ревізійних управлінь.

Відповідальне і кваліфіковане регулювання земельних відносин, успішний розвиток топографо-ревізійної та кадастрово-реєстраційної діяльності, здійснення землеустрою і оцінки земель неможливо без належного кадрового забезпечення. Провідна роль у його формуванні належить закладам фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Землевпорядники є державними службовцями, вони працюють у місцевих радах, районних відділах і обласних управліннях земельних ресурсів, науково-проектних інститутах, геодезичних підприємствах та приватних фірмах.

Випускниками коледжу були:

  • колишні начальники Полтавського обласного управління земельних ресурсів – Нечитайло О. І., Михайличенко С. І., Курочка О. А.; Дніпропетровського – Фененко В. М.;
  • заступник начальник Головного управління Держкомзему у Полтавській області – Шило О. Г., начальники відділів – Даншин В. І., Остапенко Л. О., Палій О. Б.;
  • директор АП Науково-дослідного та проектного інституту землеустрою–Неділько Г. В. та його заступники і начальники відділів: Стріла Г. П, Мишун М.С., Бурба Л. І.;
  • Палій М.М. – відділ архітектури м. Київ;
  • науковці – Червоний М.І., Черево І.В., Погойда В. П.;
  • начальники відділів Держкомзему у Великобагачанському районі – Шепель М.І.; Новосанжарському районі – Братков А. П.; Кобеляцькому – Зінченко Н.В., Кременчуцькому – Янко А. І.; Миргородському – Левченко М. І; Полтавському – Дубовик М. І., Шишацькому – Кундіренко Л. І.

За багато років існування навчального закладу підготовлено близько 5 тисяч землевпорядників, які внесли вагомий вклад у регулювання земельних відносин в усіх регіонах України, а особливо в її центральній частині.

Сьогодні на відділенні працює творчий висококваліфікований викладацький колектив, який використовує нові інформаційні та педагогічні технології в навчанні. Це викладачі-методисти: Климко П. П., спеціалісти вищої категорії –  Соколова В.В., Стріла Г.П., спеціалісти I категорії – Приходько І. П., Гончар С. І., Максименко О. А., Калашник Д. А., викладач I категорії  – Лотиш І. І.

Кожного року циклова комісія землевпорядних дисциплін, якою керує спеціаліст вищої  категорії Соколова В.В., проводить тиждень циклової комісії, де студенти під керівництвом викладачів демонструють свої здобуті знання і практичні навички. У програмі заходів також і екскурсії до ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Досить цікавими залишаються доповіді студентів на науково-практичній конференції, де вони, використовуючи сучасні комп’ютерні технології «Gis Professional», «DeltaDigitals», програма «AutoCad», «Інвент Град», «Mapinfo» та наукові дослідження, показують знання у виконанні робіт приватизації земельних ділянок, їх реєстрації, юридичному оформленні, здійсненні землевпорядних процесів, а також переваги сучасних методів виконання землевпорядних робіт.

Щорічно до коледжу приїздять викладачі інших закладів освіти для отримання методичних рекомендації та консультацій з тих чи інших питань в галузі підготовки спеціалістів для землевпорядного виробництва.

Базовою освітою для землевпорядників можна назвати знання отримані у ВСП “Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”, який відсвяткував 110-ту річницю з дня створення справжньої землевпорядної школи.