Цебро Алла Василівна

завідувачка відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Технологічне відділення коледжу включає в себе дві спеціальності:

 • 201 «Агрономія»/«Виробництво і переробка продукції рослинництва»
 • 206 «Садово-паркове господарство»/«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

Полтава… Це старовинне українське місто зі славетною історією стало ще й колискою наукової агрономії. Одна з найстаріших у Європі Дослідна сільськогосподарська станція була створена у 1884 році. Відзначаючи важливість для науки і суспільства Полтавського дослідного поля, колишній практикант цієї установи, а згодом відомий вчений академік Іван Якушкін зазначав: «Полтавські першопочатки перетворилися на азбуку Агрономії».     Через 11 років у 1895 році відкрилася Полтавська школа садівництва і городництва, яка мала спільне керівництво з Дослідним полем. Навчання молоді азам агрономії і проведення наукової роботи проходило пліч-о-пліч. Кращі студенти Московської сільськогосподарської академії проходили практику в Полтаві, серед них і Микола Вавилов, ім’я якого було присвоєно станції в день її 100-ліття.

Пройшло вже більше 125 років і весь цей час в нашому коледжі не припинялась підготовка агрономів різних напрямів: рільники, плодоовочівники, агрохіміки.

Як показує багаторічний досвід, якість підготовки спеціаліста, зокрема агронома, базується на трьох складових:

 • ідеально побудована методична робота з організації навчального процесу;
 • організація практичного навчання;
 • впровадження наукових розробок в освіту і виробництво.

Втілюючи цю концепцію викладачі технологічного відділення постійно підвищують свій професійний і педагогічний рівень, займаються науковою роботою, є учасниками науково-практичних конференцій, майстер-класів, тренінгів, тощо. Директор коледжу, професор Шевніков М. Я. є прикладом для молодого покоління викладачів – агрономів.

Під його його керівництвом у різні роки захистили кандидатські дисертації Коблай О. О., Міленко О. Г.  Шовкової О. В., а також навчається в аспірантурі Полтавського державного аграрного університету співробітниця коледжу Соломон Ю. В.

 Теоретичне навчання майбутніх агрономів включає в себе загальноосвітню підготовку з профільними предметами і спецкурсом. Підготовка фахового молодшого бакалавра складається з двох циклів загальної і професійної підготовки.

Студенти відділення отримують фундаментальні знання не тільки з ботаніки, землеробства, ґрунтознавства, рослинництва, механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва, агрохімії, плодоовочівництва, економічних дисциплін, тощо, але протягом 1–2 курсів показують гарні результати з математики, української та іноземної мов, історії, природничих наук, що розширює їх світогляд і формує гармонійно розвинуту особистість.

Під час загальноосвітньої підготовки студенти приймають участь в різноманітних предметних гуртках.

Наші студенти є учасниками, призерами та переможцями обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів.

У квітні 2019 року студент 1 курсу спеціальності «Садово-паркове господарство» Горбатко Сергій, здобув ІІ місце у  ІІ етапі (обласному) Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ЗВО І–ІІ р.а.

Викладачі відділення постійно підвищують рівень своїх знань та підготовки, відвідуючи семінари-тренінги, Дні поля (що проводяться всесвітньовідомими фірмами та корпораціями), он-лайн курси задля того, щоб давати студентам актуальні та сучасні знання.

18–20 лютого 2020р. студенти різних груп технологічного відділення відвідали у Києві Міжнародну сільськогосподарську виставку «Агровесна», брали участь у ярмарку професій для студентів різних вузів України, а також здійснили екскурсію цікавими об’єктами столиці.

Завдяки співпраці з Полтавським державним аграрним університетом студенти 3–4 курсів мають можливість пройти закордонну практику в Німеччині, Швейцарії, Данії, Швеції. Під час такої практики студенти розширюють теоретичні знання та долучаються до новітніх сільськогосподарських технологій впроваджених в країнах Європейського Союзу.

Студенти працюють на сучасній сільськогосподарській техніці в найкращих господарствах різних типів власності.

Продовжується програма ступеневої підготовки, згідно якої випускники коледжу вступають на другий курс у Полтавську державну аграрну академію за різними спеціальностями. Щороку близько 90 % випускників продовжують свою освіту на факультеті агротехнологій та екології ПДАУ.

Колектив викладачів і студентів підтримують зв’язок з ветеранами технологічного відділення: Ткаченко В. Я., Фесенко Л. І., Іваній Т. Ф.,  Климко Т. Г., Ільченко О. В., які і зараз передають свій безцінний досвід на зустрічах у коледжі.

У 2011 році за вимогами часу в коледжі відновлено підготовку фахівців садово-паркового господарства і в січні 2021 року проведений сьомий випуск. Потреба у таких спеціалістах постійно зростає, адже за допомогою засобів ландшафтного дизайну створюються вишукані деталі ландшафту, які відповідають ідеалам сучасної епохи.

На честь відновлення спеціальності, у коледжі групою першого набору разом з батьками, було закладено на подвір’ї Алею Відродження.

Сучасний ландшафтний дизайнер повинен опиратися на багату традицію садово-паркового мистецтва минулого, зокрема на прийоми ландшафтного проектування італійських, французьких, англійських і японських парків та володіти сучасними професійними знаннями і навиками створення середовищних об’єктів. Головне завдання ландшафтного дизайнера – організувати простір у відповідності з функціональними, екологічними та естетичними вимогами, створити його яскравий художній образ і викликати у людини позитивні емоції. Завдяки декоративним насадженням у населених пунктах поліпшується архітектурний вигляд і мікроклімат, знижується забруднення повітря, зменшується шум.

Навчання за напрямом «Садово-паркове господарство» завжди вирізняла практична спрямованість та можливість глибокого опанування професійними навичками і знаннями, особливо з циклу дисциплін професійного спрямування. Саме тому студенти спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» відвідують навчальні (професійного спрямування) екскурсії протягом періоду навчання.

 • Ботанічний сад ім. Гришка (м. Київ);
 • Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України, Устимівський дендрологічний парк, Національній історико-культурний заповідник «Качанівка» (Чернігівська область);
 • Ботанічний сад ХНУ ім. В. Н. Каразіна – об’єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальнодержавного значення, найстаріший ботанічний сад України;
 • Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького – міський парк Харкова;
 • Саржин яр – пам’ятник природи місцевого значення, який після реконструкції просто вразив усіх рівнем благоустрою;
 • Сад імені Тараса Шевченка (колись Університетський сад) – ботанічна пам’ятка природи у центрі міста Харкова, один з найстаріших у місті;
 • «Фельдман-Екопарк», (м. Харків).

Для студентів спеціальності «Садово-паркове господарство» проводяться екскурсії по території України за розширеною програмою тривалістю 5–7–10 днів.

Коледж підтримує зв’язок із Науково-дослідним інститутом лісового господарства академії наук України, звідки восени 2013 року було отримане насіння малопоширених у Полтавській області декоративних рослин.

У таких місцях як, Огуївський дендрарій та Полтавський дендропарк, студентами збирається гербарій. Збір гербарію проходить в два етапи – осінь та весна.

Для проведення практики, яка проходить під керівництвом Матвієнка О. В., на території коледжу створені колекції голонасінних та покритонасінних деревних рослин, ділянка однорічних та багаторічних квітів, розарій, рокарій, альпійська гірка, колекційно-дослідні ділянки, газони, розсадник.

В розсаднику кожен студент під час практичних занять власноруч висіває насіння дерев та кущів, зібране під час екскурсій.

Студенти-екскурсоводи, починаючи з 2-го курсу є повноцінними екскурсоводами подвір’ям навчального закладу. Їхнім навчанням займаються викладач спеціальних дисциплін та екскурсовод Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, відділу природи.

Викладачі технологічного відділення підтримують тісні зв’язки з колегами з різних сільськогосподарських навчальних закладів України. Наш коледж неодноразово приймав  учасників методичних комісій НМЦ  «Агроосвіта» зі спеціальностей «Агрономія» та «Садово-паркове господарство».