Гладка Лілія Олексіївна

завідувачка відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Заочне відділення коледжу включає в себе дві спеціальності:

  • 071 «Облік і оподаткування»
  • 193 «Геодезія та землеустрій»

Заочна форма навчання дає змогу здобути освіту у коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» без відриву від основної діяльності. Головним завданням заочного відділення є здійснення освітньої діяльності, планування і організації навчального процесу, забезпечення державного замовлення та договорів на підготовку молодших спеціалістів.

Підготовка фахівців на заочному відділенні здійснюється за такими спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 193 «Геодезія та землеустрій». Навчальний процес проходить під час сесій і у міжсесійний період. Сесії для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якого проходять аудиторні форми навчального процесу, передбачені навчальним планом. Міжсесійний період – це частина навчального року, протягом якого здійснюється позааудиторна, самостійна робота студентів із засвоєнням нового матеріалу. Вдома студенти виконують індивідуальні контрольні завдання. До роботи на відділенні залучаються висококваліфіковані викладачі навчального закладу.

Значний навчально-методичний потенціал викладачів заочного відділення, їх високий науковий та методичний рівень сприяє постійному вдосконаленню, ефективності та якості підготовки молодшого спеціаліста. Творчий науковий підхід до викладання, зв’язок з виробництвом дає можливість проводити заняття на високому рівні. Викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях, тренінгах. Матеріали стажування використовуються викладачами для вдосконалення навчальної діяльності. На відділені для кожної спеціальності розроблені навчальні плани, які забезпечують професійну підготовку і достатній високий рівень підготовки «фахових молодших бакалаврів».

Студенти заочної форми навчання користуються  бібліотечним фондом коледжу, комп’ютерними класами, мережею Інтернет. У коледжі налагоджена  співпраця з професійними ліцеями і ПТУ Полтавської області: Кобеляцьким професійно-аграрним ліцеєм, Гадяцьким професійно-аграрним ліцеєм, Чутівським ПТУ №55, Карлівським ПТУ № 55, ПТУ № 17 міста Полтави, ПТУ № 10 міста Полтави в плані ступеневої підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня  « кваліфікованого робітника» за напрямами підготовки та скороченим терміном навчання.

Виробничо-переддипломну практику студенти-заочники проходять на базових сільськогосподарських підприємствах, установах банків, фінансових установах, управліннях державного казначейства, землевпорядних організаціях різних форм власності.