Заочне відділення

[printfriendly]

Заочна форма навчання є однією з форм здобуття освіти без відриву від виробництва.

Організація навчального процесу за заочною формою навчання здійснюється в коледжі, згідно з державними Стандартами освіти і Положеннями про організацію освітнього процесу у коледжі, а  також іншими нормативними актами.

Головна мета роботи заочного відділення - забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців згідно з галузевими Стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України XXI» підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу, згідно з національною доктриною розвитку освіти, реалізація завдань, закладених у концепції розвитку навчального закладу. Органічне поєднання фундаментальних дисциплін  з фахово – орієнтованою практичною підготовкою, оновлення змісту і якості освіти відповідно вимог часу, поступовість, безперервність, індивідуальність змісту, форм і методів навчально – виховного процесу, забезпечує отримання студентами якісних знань та практичних навичок, завдяки чому вони мають серйозні конкурентні переваги перед випускниками інших навчальних закладів.

Заочне відділення проводить підготовку фахівців з трьох спеціальностей: «Облік і оподаткування», «Геодезія та землеустрій» на базі повної загальної середньої освіти.

Значний навчально – методичний потенціал  викладачів заочного відділення, їх високий науковий та методичний рівень сприяє постійному вдосконаленню ефективності та якості підготовки молодших спеціалістів. Творчий науковий підхід до викладання, зв'язок з виробництвом дає можливість проводити заняття на високому рівні. Викладачі відділення постійно підвищують свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях, тренінгах. Матеріали стажування використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності.

На відділенні для кожної спеціальності розроблені власні навчальні плани, які забезпечують професійну підготовку і достатній високий рівень підготовки молодшого спеціаліста.