Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» за наукового супроводу Національної академії педагогічних наук, з метою вивчення та поширення інноваційних педагогічних практик, створення необхідних умов для творчого розвитку педагогічних колективів закладів фахової передвищої освіти, підвищення ефективності організації й управління освітнім процесом та забезпечення якості підготовки фахівців, сприяння зростанню професійної майстерності педагогічних працівників, проводить конкурс професійної майстерності “Педагогічний ОСКАР – 2023”.

Положення про проведення конкурсу та необхідна інформація  наведена в додатках.

Додаток 1 – Положення про конкурс

Додаток 2 – Критерії оцінювання конкурсних робіт.

Додаток 3 – Зразок оформлення титульного аркуша та звороту.

Залишити відповідь