You are currently viewing Презентації вибіркових дисциплін ОПП «Землевпорядкування»
  • Запис опубліковано:14.11.2023

13 листопада 2023 року голова циклової комісії землевпорядних дисциплін Соколова Валентина та викладачі спец. дисциплін Приходько Ірина, Лотиш Ігор, Гончар Сергій, Стріла Григорій, Беркало Марія, Калашник Дмитро провели збори зі здобувачами освіти ОПП «Землевпорядкування» з метою презентації вибіркових освітніх компонент.

Захід пройшов задля реалізації права здобувачів освіти на вільний вибір дисциплін, що забезпечують індивідуальну освітню траєкторію.

Викладачі у формі презентацій з поясненнями ознайомили здобувачів освіти з компетентностями, які надає та чи інша дисципліна, пояснили, де і як у виробничих умовах вони зможуть скористатися результатами навчання, які здобудуть після вивчення цих дисциплін. Виступи викладачів були розлогими і змістовними, презентації – інформативними, здобувачі освіти мали змогу задати питання, що їх цікавили.

Слід зазначити, викладачі наголосили, що для прийняття зваженого рішення здобувачі освіти можуть детально ознайомитися з презентаціями і анотаціями запропонованих вибіркових дисциплін на офіційному сайті нашого навчального закладу. Здобувачам освіти надається можливість самостійно обирати певний відсоток дисципліни і це чудовий базис для формування відповідальної позиції у професійній самореалізації.

Щороку циклова комісія землевпорядних дисциплін і економічне відділення, до складу якого вона входить, пропонує низку актуальних і практико-орієнтованих дисциплін, які зможуть забезпечити здобувачів освіти сучасними прогресивними знаннями, які дають можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці.

То ж чекаємо на вибір наших майбутніх землевпорядників, хай обрані дисципліни будуть цікавими, пізнавальними та допоможуть нашим здобувачам освіти у їх майбутній професійній діяльності.

Публікацію підготувала Соколова Валентина

Залишити відповідь