Точність ввічливість королів і обов’язок землевпорядників

Світ професій складний і багатогранний, в ньому налічуються тисячі спеціальностей.

Обираючи професію землевпорядника потрібно не просто мати ґрунтовні знання, але й вміння аналізувати та передбачати можливі зміни, які відбудуться безпосередньо з землею, під впливом різноманітних факторів. Від фахівця вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі дбайливість і далекоглядність, точність і дотримання юридичних тонкощів. Адже багато змін при невірному плануванні, можуть виявитися незворотними. Мінливі умови праці вимагають від працівника творчого вирішення задач, які виникають.

Професія землевпорядника по праву вважається однією з найбільш необхідних у суспільстві. Суть її відображена у самій назві, яка складається зі сполучення слів: «впорядкування» на «землі».

Циклова комісія викладачів землевпорядних дисциплін має величезний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, адже  наш навчальний заклад понад 110-років готує спеціалістів  із землевпорядкування. Кожний десяток років, прожитий після столітнього ювілею, є святом для студентського та викладацького колективів.

Очолює циклову комісію  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Соколова Валентина Валентинівна.