You are currently viewing 15 вересня – Міжнародний день демократії
  • Запис опубліковано:15.09.2023

Міжнародний день демократії, за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 2007 року, відзначається 15 вересня. Він був встановлений з метою пропагування та дотримання принципів демократії.

Демократія належить до універсальних загальнолюдських цінностей і принципів Організації Об’єднаних Націй. Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної моделі у світі не існує. Демократія — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або через обраних представників (представницька демократія). Демократія базується на ряді принципів: поділу влади, вибору основних органів державної влади, плюралізму, гласності, незалежного контролю, більшості, тощо.

Щороку 15 вересня відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня демократії. Не винятком є і наш навчальний заклад – ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету», в якому в Міжнародний день демократії пройшов ряд лекцій за темою: «Демократичні принципи – основа роботи навчального закладу».

Прикметно, що демократія, на відміну від недемократичних типів правління (тоталітарних, авторитарних), не спрощує відносин суспільства і держави, народу і влади сильними і примітивними засобами тиску, а навпаки – ускладнює їх. Такі демократичні процеси, як вибори і конституційні реформи, досягнення мирних угод, допомагають зберігати баланс між різними політичними інтересами, зміцнювати стабільність і знижувати ризик виникнення насильства.

В наші дні демократія, тобто народовладдя, може суміщатися з різними формами правління. Дуже часто під демократією розуміють форму правління, яка є вигідною для держав з ринковою економікою. Тому вважається, що  її характерними особливостями є: можливість вибору органів влади, наявність законодавчих, виконавчих та судових органів влади; права меншин мають бути захищеними, кожна людина може розраховувати на дотримання особистих прав та свобод.

Зв’язок між демократією і правами людини зафіксований у статті 21(3) Загальної декларації прав людини: «Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних i нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному i рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування».

Публікацію підготував Іван Кононенко

Залишити відповідь