You are currently viewing Атестація майбутніх професіоналів в галузі Агрономія
  • Запис опубліковано:24.06.2021

22 – 24 червня 2021 року  у ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» проходила Державна атестація здобувачів вищої освіти ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Агрономія» у формі проведення комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту дипломних робіт.

Голова комісії: Писаренко Павло Вікторович – завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля ПДАУ, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Інженерної академії України;

члени комісії: Шевніков Микола Янайович – директор коледжу, доктор сільськогосподарських наук, професор; Цебро Алла Василівна – завідувачка технологічного відділення; Матвієнко Олександр Васильович – завідувач навчально-виробничої практики; Орихівська Оксана Михайлівна – викладач; Шовкова Оксана Володимирівна – викладач.

Студенти, які проходили практики в науково-дослідних установах, підготували до захисту дипломні роботи під керівництвом викладачів технологічного відділення коледжу –  Цебро А.В, Звонар Л.М., Шовкової О.В., Орихівської О.М., Ткаченко Т.В., Литвиненко Т.В.

Голова комісії відмітив, що студенти проявили добру ерудицію, наявність базових знань, вмінь та інших компетенцій, що відповідає вимогам якісної підготовки фахівців аграрного напряму.

Вітаємо випускників–агрономів з успішним  завершенням навчання в коледжі та отриманням очікуваних дипломів. Бажаємо подальшого професійного зросту та натхнення. творчого розвитку, успіхів при вступі до ВНЗ, вдалого початку трудової діяльності та щасливої долі!

Залишити відповідь