You are currently viewing Державна атестація спеціальності «Менеджмент»
  • Запис опубліковано:27.01.2022

27 січня 2022 р. пройшла державна атестація у формі комплексного іспиту зі спеціальних економічних дисциплін у студентів денної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 073 «Менеджмент».

Іспит приймала комісія у складі: голова комісії – Воронько-Невіднича Т.В. –зав. кафедрою менеджменту ім. І.А. Маркіної Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій ПДАУ, к.ек.н., доцент. Члени комісії: Шевніков М.Я. – професор, директор коледжу, Шевченко Т.О., Ящевська О.М., секретар комісії – Лимар Д.В. Результати екзамену засвідчили достатній рівень засвоєння студентами знань з фахових дисциплін. Комісія належно оцінила рівень знань студентів та виявила достатній рівень засвоєння практичних навичок.

Найкращими майбутніми фахівцями-менеджерами показали себе такі студенти як Андрієнко Вікторія та Тімошевська Марія.

Вітаємо студентів з успішним складанням державної атестації.

Залишити відповідь