You are currently viewing Дотримання принципів академічної доброчесності  при курсовому проєктуванні
  • Запис опубліковано:26.12.2023

Курсове проєктування – невід’ємна частина начального процесу. Його мета – допомогти здобувачам освіти набути навичок самостійного опрацювання матеріалів при вивченні інформації та виконанні проєктування по заданій темі. Важливим елементом курсового проєктування є пошук і обробка інформації з теми, що досліджується, та уміння її застосовувати для прийняття правильних проєктних рішень.  Для здобувачів освіти 3 курсу в сфері землеустрою (ОПП Землевпорядкування) курсове проєктування з дисципліни «Землевпорядне проєктування» відіграє значущу роль, оскільки в подальшому проєктні рішення, застосовані на виробництві, впливатимуть на еколого-економічну ситуацію конкретного господарства чи землекористування,  а ті, в свою чергу – на сталий розвиток країни в цілому. Пошук, обробка і аналіз інформації, яка використовується для написання курсового проєкту, здійснюються лише з дотриманням принципів академічної доброчесності.

Викладач землевпорядного проєктування Соколова Валентина нагадала здобувачам освіти з групи 31з (ОПП Землевпорядкування) про необхідність дотримання принципів та правил академічної доброчесності, які моделюють поведінку учасників освітнього процесу і направлені на формування самостійної і відповідальної особистості свідомого громадянина України. Соколова Валентина зазначила, що значне поширення студентського плагіату часто пов’язане  з використанням запозичень з різних інтернет-ресурсів без належного їх опрацювання;  з використанням чужого тексту без відповідної  вказівки на  авторства.

Навчальний процес в цьому семестрі добігає логічного завершення і здобувачі освіти будуть перебувати на зимових канікулах. Викладач звернула увагу, що студенти зможуть вдало використати вільний час не тільки для відпочинку, а і для поглиблення самостійної роботи над курсовим проєктом з дотриманням норм і правил академічної доброчесності, що дозволить здобувачам освіти завершити в наступному семестрі курсове проєктування на високому рівні.

Підготувала Соколова Валентина

Залишити відповідь