You are currently viewing Грошова система
  • Запис опубліковано:09.11.2023

Здобувачі освіти групи 21ф (ОПП «Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок) під керівництвом викладача економічних дисциплін Вікторії Галушка розглянули сутність, становлення та розвиток грошових систем.

Сучасні процеси цифровізації економіки сприяють розвитку нових форм грошей та появі нових платіжних інструментів. Саме тому питання дослідження розвитку грошових систем не втрачає своєї актуальності в сучасному світі.

Історично розвиток грошових систем країн світу відбувався внаслідок еволюції товарного господарства та властивих йому економічних відносин.

Першим типом грошової системи була система металевого обігу. За цієї системи грошовий метал безпосередньо перебував в обігу та виконував всі функції грошей, а банкноти були розмінними на метал.

На зміну металевому обігу прийшла грошова система обігу кредитних та паперових грошей, де золото було витіснене з обігу, а для розрахунків використовувалися лише нерозмінні на грошовий метал знаки грошей – казначейські білети або банківські білети (банкноти).

Сучасна грошова система України є грошовою системо ринкового типу. Перші кроки на шляху створення власної грошової системи були зроблені після виходу України зі складу СРСР. З 10 січня 1992 року з’являється перехідна національна валюта – купоно-карбованець, як доповнення до карбованцевої грошової маси.

З 2 вересня по 16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в ході якої з обігу було вилучено український купоно-карбованець і впроваджено постійну грошову одиницю – гривню та її соту частину – копійку.

На сучасному етапі відбувається подальша розбудова та вдосконалення механізмів та інструментів грошової системи України.

Публікацію підготувала Вікторія Галушка

Залишити відповідь