You are currently viewing Квест «Природничі науки. Хімія + Біологія»
  • Запис опубліковано:20.03.2023
Хімія та біологія тісно пов’язані між собою на різних рівнях, оскільки біологічні системи мають складну хімічну природу. Хімія описує науку про властивості і перетворення речовин, у той час як біологія досліджує живі організми та їх взаємодію з навколишнім середовищем.
Біологія використовує знання з хімії для розуміння механізмів, що відбуваються в молекулярних рівнях живих систем, а хімія допомагає вивчати структуру та функції біологічних молекул, таких як білки, ДНК, РНК, вуглеводи і жири. З іншого боку, хімія використовує знання з біології для розробки нових лікарських засобів, продуктів харчування та матеріалів, зокрема – матеріалів для косметики та побутових товарів. Розробка нових препаратів та технологій включає вивчення біологічних процесів, під час яких застосовуються різні методи хімічного аналізу й синтезу.
Отже, хімія та біологія взаємодіють і взаємодоповнюють одна одну, що дозволяє збагатити  наші знання про живі системи та використати їх для добробуту людства.
Викладачі коледжу Оксана Орихівська та Юлія Соломон запрошують здобувачів освіти перших курсів розширити свої знання з природничих наук і взяти участь у квесті «Природничі науки. Хімія + Біологія», що розробили на базі Google Форми. При визначенні переможців буде враховано найменший час проходження учасниками квесту та найбільшу кількість набраних балів. Удачі всім учасникам!
Долучайтеся до квесту!!!

Залишити відповідь