You are currently viewing Підвищення кваліфікації з AgriAnalytica
  • Запис опубліковано:04.10.2023

Розвиток сучасних онлайн-ресурсів відкриває безліч можливостей для викладання освітніх компонентів економічного спрямування. Нові технології та інтерактивні платформи дозволяють створити унікальні рішення, які забезпечують зручний доступ до актуальних знань, сприяють активному залученню здобувачів освіти та розвитку їхніх фахових компетентностей.

Всі учасники освітнього процесу ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» здобувають нові навички, постійно оновлюють і розширюють їх діапазон. Тому вересень 2023 року не став виключенням.

Так, викладачі коледжу Вікторія Рудик, Лариса Гаркава, Олена Сувальська виконали програму курсу «AGRI: Бухгалтерія», отримали сертифікати учасників  Всеукраїнського проєкту з підвищення кваліфікації та разом зі своїми студентами ОПП «Бухгалтерський облік» та ОПП «Фінанси і кредит» вже почали використовувати онлайн-програму в навчальному процесі.

Представлені онлайн-ресурси розширюють можливості здобувачів освіти та викладачів, надаючи їм доступ до новітніх інструментів аналізу, фінансування та управління, необхідних у сфері агробізнесу. Інформація та знання, отримані через AgriAnalytica, допоможуть учасникам оперативно реагувати на сучасні тенденції у економіці; краще освоїти методики  економічного спрямування та ефективно застосовувати їх у практичній діяльності.

Публікацію підготувала Вікторія Рудик

Залишити відповідь