You are currently viewing Презентували вибіркові дисципліни ОПП «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
  • Запис опубліковано:17.11.2023

Кожен здобувач фахової передвищої освіти вивчає обов’язкові компоненти та має право персонально обрати вибіркові компоненти з переліку вибіркових дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Вибіркові навчальні компоненти – це дисципліни, які пропонуються закладом освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для власного особистісного та професійного розвитку, потреб суспільства та держави, ефективнішого використання можливостей закладу освіти.

14-16 листопада 2023 року для здобувачів освіти спеціальності 201 Агрономія (ОПП «Виробництво і переробка продукції рослинництва») викладачі Наталія Губарь, Оксана Орихівська, Купченко Віталій, Шовкова Оксана та Качала Лілія презентували вибіркові дисципліни: «Вища математика» / «Прикладна математика», «Агрохімія ІІ» / «Агрохімічний моніторинг», «Сільськогосподарська меліорація з основами геодезії» / «Геодезія і землевпорядкування», «Кормовиробництво» / «Спеціальна селекція і насінництво кормових культур», «Основи тваринництва і бджільництва» / «Стандартизація та сертифікація».

Кожен викладач творчо підійшов до справи, створивши неймовірно гарні і змістовні презентації, детально пояснив зміст дисциплін, ознайомив з обсягом, компетентнісним потенціалом та навчальною логістикою запропонованих вибіркових компонент.

Здобувачі освіти із великим зацікавленням сприйняли інформацію, жваво дискутували, задавали питання і з усією відповідальністю обмірковували свій вибір.

Присутні на презентації завідувачка технологічного відділення Алла Цебро та голова циклової комісії технологічних дисциплін Оксана Орихівська наголосили здобувачам освіти, що до вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись відповідально, усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде внесено у додаток до диплома та вказано там отримані залікові бали!

Здобувачі освіти спеціальності 201 Агрономія мають визначитися до 30 січня 2024 року.

Публікацію підготувала Оксана Орихівська

Сподіваємося, що ви не пошкодуєте про свій вибір і отримані знання допоможуть вам у майбутній професії!

Залишити відповідь