You are currently viewing Про принципи академічної доброчесності у курсовому проєктуванні
  • Запис опубліковано:23.02.2023
Курсове проєктування є завершальним етапом вивчення  дисципліни «Землевпорядне проєктування». Воно передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних компонентів та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих та інших завдань, а також розвиток у студентів професійних умінь і навичок самостійної роботи, оволодіння старшокурсниками методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проєкту.
 
Технологія змішаного навчання в умовах воєнного стану передбачає поєднання онлайн-діяльності  в дистанційному курсі дисципліни з  роботою студентів безпосередньо в коледжі, що забезпечує здобувачам освіти гарантований доступ до навчальних матеріалів в будь-який час і з будь-якого місця їхнього перебування.
 
З 13 по 23 лютого 2023 року для здобувачів освіти групи 31-з спеціальності 193 Геодезія та землеустрій з дисципліни «Землевпорядне проєктування» було проведено ряд консультацій щодо виконання курсового проєкту.  
 
Зокрема, 14 лютого – за сприяння методичної ради та навчально-методичного кабінету коледжу-говорили про важливість дотриманням цінностей академічної доброчесності. Викладач Валентина Соколова звернула увагу учасників зустрічі на те, що стрімке запровадження елементів дистанційного й онлайн-навчання під час війни гостро порушує проблему зростання академічної нечесності. Вимоги етичного кодексу коледжу й академічної доброчесності нікуди не зникають через запровадження дистанційних методів навчання.
 
Дотримання цінностей доброчесності-поваги, довіри, справедливості, відповідальності, чесності, мужності-особливо важливе в часи складних подій і викликів.
 
Проєктування – особливий тип інтелектуальної діяльності, коли осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
                                                           
Публікацію підготувала Валентина Соколова
 

Залишити відповідь