You are currently viewing Розпочався захист дипломних проєктів
  • Запис опубліковано:29.01.2024

Вітаємо здобувачів освіти спеціальності 206 Садово-паркове господарство ОПП «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», які  29 січня 2024 року успішно розпочали публічний захист своїх кваліфікаційних робіт.

З метою встановлення відповідності рівня освітньої підготовки фахівців до вимог ОПП «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» та присвоєння освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» випускникам коледжу було створено екзаменаційну комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти у наступному складі: Світлана Гапон – голова комісії, доктор біологічних наук, професор кафедри геоматики, землеустрою та планування територій Полтавського державного аграрного університету, Микола Шевніков – заступник голови, директор ВСП «АЕФК ПДАУ»; Олександр Матвієнко – завідувач навчально-виробничої практики; Алла Цебро – завідувач технологічного відділення; Вікторія Мельниченко – викладач спеціальних дисциплін; Олександра Пугач – викладач спеціальних дисциплін; Ірина Саулко – секретар.

Кожен здобувач освіти представив на розгляд екзаменаційній комісії свої графічні матеріали, пояснювальну записку до дипломного проєкту, а також створив візуалізацію об’єкта ландшафтного дизайну, що дозволило продемонструвати ідею і деталі проєкту з максимальною достовірністю та відчути ефект присутності в спроєктованому просторі. Члени комісії були вражені глибиною опрацювання тем, різноманітністю бачення підходів до оформлення ділянок з точки зору ландшафтного дизайнера.

Бажаємо здобувачам освіти випускної групи наснаги та творчих відкриттів у сфері ландшафтного дизайну! Наші ВИПУСКНИКИ – майбутнє України! ДЯКУЄМО ЗСУ за можливість навчатися!

Публікацію підготувала Вікторія Мельниченко

Залишити відповідь