You are currently viewing Щедрих ужинків на аграрній ниві!
  • Запис опубліковано:30.06.2022

27-30 червня 2022 року у ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ», згідно затвердженого графіку державної атестації студентів ОКР “молодший спеціаліст” спеціальності 201 «Агрономія», було проведено комплексний кваліфікаційний екзамен, захист дипломних проєктів та вручення дипломів випускникам.

Головою комісії був Писаренко Павло Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Інженерної академії України, завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля.

Члени ДЕК: Шевніков М. Я. – заступник голови, директор коледжу, професор; Цебро А. В. – завідувачка технологічного відділення; викладачі Матвієнко О. В., Орихівська О. М., Ткаченко Т. В. Технічний секретар – Саулко І. В.

43 студенти технологічного відділення, які успішно закінчили теоретичний курс навчання і виконали всі вимоги практичного навчання, були допущені до здачі державних екзаменів та захисту дипломних робіт. Вісім студентів підготували до захисту дипломні роботи під керівництвом викладачів технологічних дисциплін: А. В. Цебро, Л. М. Звонар, Т. В. Ткаченко, О. М. Орихівської, О. В. Шовкової та захистили їх з оцінкою «відмінно». 35 випускників-агрономів успішно пройшли державну атестацію. 5 студентів, які фізично не мали змоги бути присутніми на екзамені,  здавали іспит онлайн.

Приємно відзначити, що випускники 2022 року мають достатньо високий рівень знань, умінь та навичок, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Позитивними моментами у підготовці фахівців є те, що частина студентів уже працюють за фахом; мають практичну підготовку відповідно до кваліфікації, яку здобувають; мають необхідну теоретичну базу знань тощо.

Вітаємо випускників з успішним завершенням навчання в коледжі та отриманням очікуваних дипломів.

Бажаємо натхнення та подальшого професійного росту, вдалого початку трудової діяльності та щасливої долі!

Залишити відповідь