You are currently viewing Стратегії управління особистим іміджем
  • Запис опубліковано:26.10.2023

24 жовтня 2023 року для здобувачів освіти 2 курсу ОПП “Організація виробництва” спеціальності 073 Менеджмент було проведено практичне заняття «Стратегії управління особистим іміджем».

Заняття підготувала викладач-методист ВСП “Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ” Тетяна Шевченко  та куратор групи Олена Степаненко.

Основна мета: поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду  технікою управління, оволодіння початковими навичками керівництва  на виробництві. Заняття  відбулося в управлінській ігровій формі.

Студенти групи 21м були поділені на команди,  де кожен учасник виконував свою роль. Учасникам необхідно було проявити свої управлінські здібності,  приймати рішення за короткий час, прогнозувати  розвиток  ситуацій, вибирати стратегії дій, а також  приймати оперативні  рішення.

Залишити відповідь