You are currently viewing Цікава вища математика для майбутніх землевпорядників
  • Запис опубліковано:05.03.2023

03 березня 2023 року викладач-методист Олена Сувальська запросила колег на відкрите заняття. Це була лекція з дисципліни «Вища математика» на тему «Похідна та диференціал функції. Правила диференціювання функцій. Дослідження функцій на екстремум».

Нагадаємо, що лекція — основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції — розкриття основних положень теми, з’ясування невирішених проблем, узагальнення досвіду роботи, надання рекомендацій та роз’яснень щодо використання основних висновків під час практичних занять.

Лекцію прослухали другокурсники – майбутні техніки-землевпорядники (спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»).

Названа спеціальність – серйозна технічна спеціальність, яка передбачає ґрунтовну підготовку фахівців, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем і технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель.

Заняття було проведене за допомогою відеоконференцзв’язку в онлайн-режимі з використанням дистанційних технологій: платформи Google Meet та додатку Google Презентація.

Присутні викладачі Сергій Купченко, Петро Климко, Наталія Кононенко, Наталія Губарь, Анна Семенюта відзначили високий методичний рівень Олени Сувальської та її майстерність викладання матеріалу.

Олена Сувальська – досвідчений викладач, який крокує в ногу із часом, активно використовує інноваційні технології навчання студентів та постійно самовдосконалюється. Адже якісна підготовка здобувачів освіти – головна запорука високої якості нашого життя в майбутньому.

Публікацію підготував Петро Климко

Залишити відповідь