You are currently viewing Відбувся захист курсових робіт
  • Запис опубліковано:15.01.2024

Невід’ємною частиною будь-якого способу виробництва є його організація. Як і саме виробництво вона змінюється і удосконалюється з мірою розвитку. Об’єктом організації виробництва є конкретне підприємство, як складна виробнича система. Найбільш ефективним виробництво стає тоді, коли воно базується на прогресивних системах організації виробництва і праці, а також управління ним.

Головна мета організації виробництва полягає у забезпеченні таких результатів, які кращі за показники функціонування окремих складових виробничої системи.

12 січня 2024 року відбувся захист курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” здобувачами освіти групи 41м ОПП “Організація виробництва” під керівництвом викладача Марії Беркало.

Курсова робота є обов’язковою для кожного здобувача освіти, виконується згідно навчального плану після проходження виробничої практики.

Проблеми наукового пошуку, відображені в курсових роботах здобувачів фахової передвищої освіти, можуть знайти своє продовження під час подальшого навчання. Цим забезпечується послідовність науково-дослідницької діяльності студентів, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Публікацію підготувала Марія Беркало

Залишити відповідь