You are currently viewing Вітаємо випускників!
  • Запис опубліковано:30.01.2024

29 та 30 січня 2024 року відбулася атестація зі встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам ОПП «Організація виробництва» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

Головою екзаменаційної комісії була доцент кафедри менеджменту імені І.А. Маркіної Полтавського державного аграрного університету, кандидат економічних наук  Чернікова Н.М.; заступником голови екзаменаційної комісії був директор ВСП «АЕФК ПДАУ» професор Шевніков М.Я.

Випускники групи 41 м показали високу якість знань, умінь, навичок, тобто необхідну теоретичну базу.

Позитивним моментом підготовки даних фахівців стало те, що більшість з них працюють за фахом і мають практичну підготовку, відповідно кваліфікації, яку здобувають.

Публікацію підготувала Лілія Гладка

Залишити відповідь