You are currently viewing Захист курсових робіт здобувачів освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування
  • Запис опубліковано:30.05.2024

Одним із видів індивідуальної роботи здобувачів освіти є курсова робота, рівень підготовки якої свідчить про ступінь засвоєння студентами здобутих знань.

30 травня 2024 року проводився захист курсових робіт здобувачами освіти групи 31б спеціальності 071 Облік і оподаткування ОПП «Бухгалтерський облік» з дисципліни «Фінансовий облік».

Студенти продемонстрували здатність працювати з науковою літературою, поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розробляти, формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, які були проаналізовані в роботах.

Всі теми курсових робіт актуальні, об’єкти досліджень повністю відповідають заявленим темам.

Публікацію підготувала Лілія Гладка

Залишити відповідь